Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

  

 

VII - Vognen

Astrologi: Stjernetegnet Krebsen
Nummer: 7
Livets træ: Sti nr. 8, forbinder intelligens med kraft og styrke
Bogstav: Cheth
I Ching: Ungdommelig mangel få erfaring
Stikord: Magi
 

En smuk ung mand med krone og rustning står i en vogn med en blå stjernespækket baldakin, som holdes oppe af fire søjler. Den unge mand har et firkantet symbol på brystet, måneansigter på skuldrene, et gyldent bælte og en stav i højre hånd. Foran vognen ligger to sfinsker, en sort og en hvid. På vognens forstykke er der en bevinget solskive samt et lingam-yoni symbol (foreningen af de mandlige og kvindelige kvaliteter). Bag ham er en fæstning med høje mure og voldgrav udenom. Da kortet hedder Vognen er det den, der er det centrale i billedet og ikke den unge mand.

Fortolkning af Vognen
Når man trækker Vognen er det et tegn på at man er i en situation, hvor man står over for at skulle vælge mellem to ting. Det kan være store beslutninger, der kan ændre hele ens liv eller livsbane. Men endnu er beslutningen ikke truffet. Livet vil være i stilstand til beslutningen træffes. Når først vognen sættes i gang kan den ikke standses, så giv dig god tid til at tænke tingene igennem.

Det er et maskulint kort, der står for beslutsomhed og selvsikkerhed, hvilket giver mod til at gennemføre, hvad der skal gøres. Det er det vågne sinds dominans over instinkter og følelser. Opgaven er at bryde ud af følelsernes fangenskab og besejre de ting i den ydre verden, som er symboler for det, der findes i det indre.

Vognen kan betyde, at der er mulighed for at bilægge konflikter, der er forårsaget af modsatrettede kræfter. Vi kan frigøre os fra de vante omgivelser og følge vores egen vej. Vognen er et billede på at man træder ud af den verden man kender og ind i en ny ukendt verden. Det erfaringsgrundlag man har med dur måske ikke, det må komme an på en prøve. Husk på at det er igennem det at turde vi får erfaringer, der bliver til indsigt og visdom. 

Fortolkning af symboler
Vognen afbilder helten på vej ud på sin rejse mod selvudvikling. Vognen holder imidlertid stille, som om han venter på et eller andet, måske venter han på inspiration for at vide hvilken retning han skal køre eller måske har han ikke kontrol over trækdyrene, der har lagt sig ned. Bag ham ligger den fæstning som rummer den trygge barndom i familien og symboliserer den materielle verden, alt det er han ved at forlade i sin søgen efter at finde det guddommelige i sig selv.

Mennesker der rejser ud i verden for at finde lykken stræber efter en værdi, som overstråler det rent verdslige guld. Helten på Vognen vil få samme erfaring som Odysseus' fik efter sin rejse. Rejsen slutter med, at han efter mange prøvelser og konfrontationer med sære mennesker, uhyrer, guder og giganter, vender tilbage til det centrum, hvor han virkelig hører hjemme. Han er et helt livs erfaringer rigere og har nået en hel runde på udviklingens spiral. Han ender der hvor han kom fra men på et højere trin. Men endnu er han ikke rejst ud.

Helten sidder på en stridsvogn omgivet af de fire søjler, der holder den stjerneklædte baldakinen som repræsenterer himmelen. Stolperne med tronhimmelen danner et trykt rum, som beskytter helten og rummer hans energier. De fire stolper symboliserer de fire verdenshjørner, de fire elementer osv. 

Den unge mand i vognen har et gyldent bælte på, det kan symbolisere det bælte Herkules erhvervede fra amazondronningen Hippolyte, bæltet står for styrke og overherredømme. Halvmånerne på hans skuldre er symbol for, at han regerer over de svingende følelser, som er forbundet med kvinden og månens faser. Den skinnende rustning symboliserer solen eller det maskuline. Stokken i hans højre hånd peger opad. Den er symbol på vilje og magt.

Helten kan ride ud i verden og udforske sine muligheder og afprøve sine begrænsninger. Vi lærer om os selv gennem vores engagement i andre og ved, at vi tager imod udfordringer fra omgivelserne.

Enhver rejse giver adskillige muligheder for ny erkendelse, og den udsætter os også for risikoen for at miste orienteringen. At være alene i et fremmed land uden støtte fra familie, naboer eller venner skaber en vis sandhedens time, hvor helten kan finde ud af hvem han egentlig er – eller blive tilintetgjort gennem oplevelsen.

Vognen og dens styrer repræsenterer vores bevidste sind, sfinkserne foran vognen har ingen tømme, de repræsenteres impulser udefra, som vi skal forholde os til. Platon taler om den elskendes sjæl som en vognstyrer der styrer to bevingede heste, "fornuftens ædle ganger" og "det lidenskabelige begærs ufornuftige ganger". At styre en vogn uden tøjler kræver overmenneskelige egenskaber. Vognen sætter ikke i gang før vognstyreren får kontrol over fornuft (mentalplanet) og følelser (astralplanet) og får dem til at smelte sammen og blive til ét. 

Den unge helt får brug for al den beskyttelse og stabilitet, han kan få, for han står ved roret i et tvivlsomt transportmiddel. I lighed med alle tohjulede køretøjer kræver det, at føreren er i total balance. Ideelt set kunne denne helt fungere som et levende gyroskop, der kan bidrage til at holde modsætningerne i balance.

På vognen dukker der et styrende princip frem, der opererer inde fra psyken. I heltens bryst dukker der nu antydninger frem af en kraft, som overstiger hans begrænsede bevidsthed. Her opnår han sin første intuitive indsigt, hvor flygtig den end måtte være, i sin menneskelige psyke som et instrument, ved hjælp af hvilket det dybere selv kan manifestere sig. Han får et glimt af sin funktion som bærer af bevidsthed og sætter for første gang sin personlige skæbne i forbindelse med en større bestemmelse.

Sfinkserne med løvekrop med menneskehoved, symboliserer foreningen af intellektuelle og fysiske kræfter. Kan også symbolisere den menneskelige ånd, der besejrer de dyriske instinkter. En vogn trukket af et fabeldyr er ikke noget almindelige mennesker kører rundt i, det er en vogn for guder.

Vognstyreren er et symbol for sjælen, mens vognen er det fysiske legeme som sjælen styrer. Hjulene er symbol for himmel og jord, de er forbundet af aksen, de runder hjulene tager er symbol på naturens og livets kredsløb. Våbenskjoldet på vognens forstykke er en beskyttelse. De feminine og maskuline aspekter er forenet og den bevingede solskive symboliserer genopstandelse. 

Helten drømmer om fremtidige mål og ignorerer det, der er lige foran ham. Han forestiller sig at han rejser frit og alene og er immun over for alle yderligere konfrontationer med det irrationelle. Han føler tydeligvis, at han kan køre hensynsløst frem mod det mål han måtte vælge. Hvis han tror han har så overmenneskelige rettigheder venter der ham ubehagelige overraskelser.

Vognen beskriver den tilstand af oppustet ego, som man i antikken kaldte hybris. Psykologisk set identificerer man sig med en arketypisk figur med overmenneskelige evner. Somme tider kan den brændende intensitet i forbindelse med et lidt for opblæst ego kun slukkes gennem total neddykning af bevidstheden i det ubevidstes enorme hav (symbolsk som død eller vanvid). Men sædvanligvis er vognen et positivt kort der sjældent fremstilles med negative sider.

Dette er tydeligvis kun begyndelsen. Der vil være mange faldgruber langs vejen. En af disse kunne være kun at omsætte rejsen i handling på det ydre plan og, ved hjælp af tvangsmæssig rejseaktivitet, undgå udfordringen fra den indre rejse og den respons, der er nødvendig for dens opfyldelse.

Tallet 7 forbinder Vognen med skæbnen, det som er bestemt og med transformation. Også de 7 chakraer, 7 skabelsesdage, 7 planer osv.

Til toppen af siden

©Lene Christensen