Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

  

 

Mønter

Mønterne er elementet jord. Mønterne eller femstjernerne associeres med den materielle verden. Mønterne repræsenterer sanserne, kroppen og forholdet til den materielle verden. Femstjernen er menneskehedens symbol.

Når vi trækker mønterne skal vi tænke på emner der har med den fysiske verden eller materielle ting at gøre. Det gælder den fysiske krop, kost og motion, penge og hvordan vi bruger dem, ejendom, praktisk sans og arbejdsliv.

Når vi trækker et af Hofkortene betyder det, at du kan møde en person med disse egenskaber eller, at du selv har brug for at udvikle dem.

Mønternes Es - Tilfredshed
Ud af skyerne kommer en hånd der holder en mønt. Under mønten er en blomstrende og indhegnet have. Gennem en portal ses bjergene i baggrunden.

Gode udsigter for økonomiske forslag
Et es betyder altid en ny begyndelse. Balance mellem kroppen og tankens, åndens og følelsernes højere funktioner. Måske arver du enten magt eller besiddelser. Du har et godt helbred og der er overflod i dit liv. Der er mulighed for finansielle og forretningsmæssige vovestykker. Esset står for en ny begyndelse, du får måske nyt job, nyt hjem eller starter egen virksomhed.

To Mønter - Forandring
En rød og orangeklædt nar danser med en mønt i hver hånd. Mønterne er forbundet via et uendelighedstegn. Bag ham er der et bølget hav, hvor der sejler skibe.

Forandringer eller vaklen, selv om det bringer harmoni
Du er i gang med noget nyt som du stadig føler en vis famlen overfor. Du eksperimenterer meget for at finde frem til den bedste måde at håndtere tingene på. Det kræver øvelse at lykkes. Du føler dig som en del at den evige livscyklus med fødsel, liv, død og genfødsel.

Tre  Mønter - Dygtighed
To munke fører tilsyn med en ung mand der er ved at opbygge en buegang. Den ene munk står med en tegning af buegangen.

Den første struktur er skabt, men der er meget arbejde forude
Den første del at et stykke arbejde er udført med succes. Tilbage er stadig den største del af arbejdet, men det indledende er i orden. Der skal stadig ydes en stor indsats før det endelige resultat er færdigt. Bevar engagementet i opgaven til den er helt færdig.

Fire Mønter - Magt
En rødklædt mand med krone på hovedet sidder foran en stor by. Han har en mønt under hvor fod, en ovenpå kronen og den sidste sidder han med mellem armene.

Hvo intet vover, intet vinder
Du står over for en fare og tør ikke tage en risiko for at overvinde den. Kun når vi tør give, kan vi håbe på at modtage noget. Penge og følelser kan sammenlignes, så man kan være nærig både med penge og følelser. Giv slip og konfronter din frygt. Kortet kaldes også "gnierens kort".

Fem Mønter - Fattigdom
I snevejr går en fattig kvinde med bare fødder og en såret mand med krykker forbi et glasmosaikvindue.

Finansielt, følelsesmæssigt eller spirituelt tab
Du har problemer med at få økonomien eller det materielle til at slå til. Måske kan du ikke rigtigt se meningen med livet. Det kan også betyde at du har svært ved at holde fast i dine meninger, og lader andre koste rundt med dig. Måske forsømmer du også din krop.

Seks Mønter - Succes
To fattige mennesker knæler foran en mand der deler mønter ud. Manden er iført en rød kappe og i venstre hånd holder han en vægt.

Generøsitet, godgørenhed og venlighed
Du får en gave foræret, du føler velstand og succes. Husk at hjælpe dine venner hvis de er i nød, det kan være både følelsesmæssigt eller materielt. Det er vores venners varme følelser og generøsitet, der får livet til at føles rart. Der skal være balance i tingene i forhold til rigdom og magt.

Syv Mønter - Ængstelse
En træt ung landmand læner sig op af en hakke. Han ser på nogle vinranker der skjuler en seks mønter. Den sidste mønt ligger for hans fødder.

Et valg skal træffes, en svær beslutning
Et stykke arbejde er gjort færdigt, og du overvejer hvad næste skridt skal være. Du er nået til en skillevej og må beslutte hvilken vej du vil gå. Vil du blive i det gamle trygge og kendte eller tør du tage en dristig beslutning, som kan medføre forandring. Kortet indikerer ikke hvilken vej du bør tage, blot at der er tale om en valgsituation.

Otte Mønter - Dygtighed
En lærling/svend sidder på en bænk og er ved at hugge femstjernesymbolet ud på en mønt. På væggen ved siden af ham hænger fem færdige mønter, en står op af bænken og en ligger under den.

Lærlingen, den entusiastiske studerende
Du har længe beskæftiget dig med det samme og føler dig udlært i arbejdet. Du er omhyggelig med detaljerne og arbejder opmærksomt og koncentreret. Du begynder måske at drømme om andre beskæftigelser, måske er der et karriereskift på vej. Du er i en situation, hvor du er åben overfor ny lærdom eller studier.

Ni Mønter - Fuldendelse
En smuk kvinde i en lang gul kjortel står i en frodig vingård. På venstre hånd har hun en falk med hætte på hovedet.

Glæde og velvære gennem materiel succes og præstationer
Ni mønter er ferien efter en periode med hårdt arbejde. Du føler velvære både fysisk, følelsesmæssigt og materielt. Du har opnået det du ville og kan nu for en stund hvile på laurbærrene. Du nyder at være alene i dit eget selskab. Falken på hendes hånd er de dyriske elementer der er tæmmet, så måske har du på vejen måttet undertrykke visse behov for at nå frem, hvor du er nu.

Ti Mønter - Rigdom
En kvinde og en mand taler sammen i en buegang ind til en by. Ved siden af kvinden står et lille barn der holder en hvid hund i halen. En anden hvid hund bliver klappet af en gammel mand.

Fundament for familie, fremtid eller varige traditioner
Kortet hentyder til stabilitet, familie og hjem. Du ønsker at slå rod, måske i forbindelse med at skabe en familie, købe hus, arve eller skabe en ny tradition. Du erkender at du er en del at en større helhed, det kan være som en del af en familie eller på arbejdspladsen. Slægt skal følge slægt, en gang om ikke så længe er det dig der er oldingen der klapper hunden, ligesom du har været barnet engang.

Mønternes Page - Ren form
En ung mand iført en grøn kjortel og rød hovedbeklædning står på en blomstrende eng. Han holder en mønt op foran sig.

Respekt for tilværelsens materielle side
Du står lige foran en ny begyndelse, det er blot at tage det første skridt. Måske du får mulighed for at gøre en hobby til et arbejde der indbringer penge, eller måske står du lige for at starte en ny karriere eller uddannelse.

Mønternes Ridder - Skabt form
En ridder i rustning sidder på en sort hest. Han holder en mønt foran sig i højre hånd. Hans hjelm og hestens pande er dekoreret med grønne kviste.

Hårdt arbejde og opmærksomhed på detaljerne
Du har brug for at udvikle evner som flid og udholdenhed. Fremskridtene sker langsomt skridt for skridt, så det gælder om at bevare koncentrationen og så ellers klø på. Tænk på hvilke langsigtede mål og forventninger du har til livet.

Mønternes Dronning - Nærende form
Dronningen sidder på en dekoreret trone. Tronen står i et frodigt landskab. Hun er iført en rød kjole, hun bærer krone og sidder med mønten i skødet.

Rigdom og generøsitet
Dronningen hviler i sig selv, hun søger efter livets indre mening i den fysiske verden. Hun ejer og dyrker de jordiske kvaliteter. Kortet opfordrer til at du drager omsorg for din krop og dens behov, måske gennem kost og motion.

Mønternes Konge - Behændig form
Kongen sidder på en sort trone dekoreret med tyrehoveder. Han er iført en dragt dekoreret med vinranker. Han har en krone på hovedet og i højre hånd holder han et scepter og i venstre en mønt. Bag ham ses et slot.

Position og rigdom gennem hårdt arbejde
Du har opnået succes gennem hårdt arbejde, det fører til at ens position og status bliver bedre. Måske møder du en der ansporer dig til at yde en yderligere indsats. Du evner at opbygge og vedligeholde din position. Kortet kan betyde nyerhvervelse af ejendom eller andet materielt.

 

©Lene Christensen