Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

  

 

Sværd

Sværdenes element er luften. Sværdene forbindes med intellektet og tankeprocesserne. Tanken føres hen på kong Arthurs hellige sværd og andre sværd kendt fra mytologien. Sværdene forbindes med besværligheder og sorger, men kan også tolkes som muligheder for omtanke og forståelse. Sværd er tveæggede og kan skære i flere retninger.

Når vi trækker sværdene giver de svar angående det ubevidste, vores tanker og deres opfyldelse, mangesidighed, idealistiske forhold, bevægelse i sindet og holdningsændringer. Sværdene symboliserer menneskets evne til at formulere ideer og tænke logisk og begrebsmæssigt.

Når vi trækker et af Hofkortene betyder det, at du kan møde en person med disse egenskaber eller, at du selv har brug for at udvikle dem.

Sværdenes Es - Nytænkning
En hånd fra skyerne holder et sværd. Sværdet er omkranset af en krone hvorpå der hænger sejrens palmegren og fredens olivengren. Sværdet holdes over et goldt bjerglandskab.

Det tveæggede sværd, der adskiller godt og ondt
Sværdenes es indikerer, som de andre esser en ny begyndelse. En ny tanke eller ide er dukket op, det vil kræve kamp at få den gennemført. Det kræver at du er modig og at du tør bruge din styrke for at vinde situationen. Der vil sikkert opstå konflikter, som tegn på at en forandring er undervejs. I konfliktsituationer tvinges man ofte til at finde nye positive løsninger på problemerne.

To Sværd - Balance
En kvinde sidder på en stenbænk foran et hav. Hun er iført en hvid kjortel, har bind for øjnene og hun holder et sværd i hver hånd, armene ligger over kors. Bag hende ses en tiltagende måne.

Dødvande, ubeslutsomhed, modstand mod at vælge
Du føler dig trængt op i en krog, måske er du havnet i en blindgyde. Du er blændet og kan ikke se løsningen på et problem. Som altid skal der handling til for at løse konflikter, men her er tale om en handlingslammelse. Du kan udskyde løsningen endnu en stund, men før eller siden må du handle.

Det er godt at vende tanken indad for i meditativ balance at finde frem til den bedste løsning.

Tre Sværd - Sorg
Et hjerte gennemboret af tre sværd svæver under regnfulde skyer.

Den mørkeste time er altid lige før daggry
Findes der en sorg i din fortid, som du endnu ikke har fået bearbejdet. Det er vigtigt at vi får givet slip og får tilgivet de mennesker, der i tidens løb sårer os. Regnen eller vandet omkring hjertet vasker det og renser dermed sårene. Prøv at tænke tilbage på gamle konflikter og løs dem der endnu tynger dit sind.

Renselsen og tilgivelsen er nødvendige for at vi kan vokse og komme videre med vores liv, indtil da må vi forblive nede.

Fire Sværd - Fred
En ridder ligger på sin grav, under ham ligger et sværd, over ham hænger tre sværd, et peger mod hans pande, et mod hjertet og et mod solar pleksus. Over ham er også en smukt mosaikvindue.

Hvile og tilbagetrækning efter aktivitet, bedring
Giv slip på de destruktive tanker der tynger dig og gør dig handlingslammet. Tilbagetrækning og meditation er i perioder nødvendigt, for at rense sindet. Især efter en periode med mange konflikter eller megen modgang er det nødvendigt at trække sig tilbage og samle nye kræfter.

Efter døden kommer genopstandelsen. Når du er parat kan du igen træde ud i livet og deltage i det.

Fem Sværd - Nederlag
Forrest står en vinder med tre sværd, to i venstre og et i højre hånd. Han ser hen mod to tabere der står med ryggen til. Mellem ham og de to ligger to sværd på jorden. Bagved ses havet og forrevne skyer på himmelen.

Accept af begrænsninger, et behov for at arbejde inden for begrænsningerne
Du er tilbøjelig til at gennemtrumfe din vilje uanset resultatet. Du vil vinde for enhver pris uanset at du kommer til at tromle andre ned undervejs. I enhver situation er samarbejde og kompromiser at foretrække, men det er ikke din stil for tiden.

Du må se din egen situation i øjnene og give slip på begrænsninger og blokeringer. Forandringer er nødvendige.

Seks Sværd - Fremadrettet sind
En tilhyllet kvinde og et barn sidder i en båd som stages frem af en mand. Foran de tre er seks sværd stukket ned i båden. Vandet på højre side af båden er uroligt mens det er mere roligt på venstre side.

At forlade det omskiftelige og bevæge sig mod roligere tider
Du er på vej væk fra bekymringer og oprørte vande. Du har været igennem en svær periode med mange konflikter og hårdt arbejde, måske har du mistet et menneske i din nærhed, men nu går det mod lysere tider.

Kortet kan betyde at du flytter eller drager ud på en rejse, hvor du fjerner dig fra de destruktive og bekymrende tanker du har haft.

Syv Sværd - Formålsløshed
En mand har stjålet fem sværd uden for nogle turneringstelte, han er på vej hurtigt væk mens han kigger sig tilbage. Foran teltene står stadig to sværd.

Et behov for diplomati og takt
Du er oppe imod en overmagt, så det er nødvendigt at udnytte charme, diplomati og størst mulig takt for at komme godt igennem situationen. Hold kortene tæt til kroppen og sørg for at finde allierede bland "fjenden".

Det er ikke tid til at fare aggressivt frem, vær afventende og tænk situationen grundigt igennem før du handler. Måske er det endda nødvendigt med udflugter.

Otte Sværd - Forstyrrelse
En kvinde i rød kjortel står bagbundet og med bind for øjnene bland otte sværd, der er plantet i den fugtige jord. Bag sværdene er der en klippe med en fæstning på toppen.

Frygt for at forlade en begrænsende situation
Du er handlingslammet og blind og kan ikke se løsningen på den situation du er havnet i. Du føler dig begrænset men har svært ved at bryde ud eller vælge den begrænsende situation fra til fordel for den ukendte frihed. Du er i en valgsituation hvor det er uhyre vanskeligt at vælge, det er sådan en pest eller kolera valgsituation.

Kortet viser også at der er en vej ud af situationen. Du skal blot bevæge dig en smule og de begrænsende bånd vil falde til jorden, når de og øjenbindet er væk kan du se, at du blot skal gå fremad for at komme væk.

Ni Sværd - Bedrag
En ulykkelig person sidder på et leje, over sig har han et tæppe med røde roser og stjernetegn. Over ham hænger ni sværd på en sort væg.

En vision om undergang som ikke nødvendigvis svarer til kendsgerningerne
I tankerne er du overvældet af sorg og frygt over noget, som måske ikke engang eksisterer i virkeligheden. Lidelsen findes udelukkende i dit eget sind. Giv slip på de bekymringer og den frygt der tynger og begrænser dig. Måske har du brug for hjælp for at få bearbejdet de situationer fra fortiden, som er skyld i dine negative tanker. Tag dig selv alvorligt og gør noget ved det.

De ni sværd kan også betyde, at du er blevet dybt skuffet over at det du troede på alligevel ikke holdt stik. Der er ingen grund til at græde over spildt mælk, accepter det skete så kan du komme videre.

Ti Sværd - Ødelæggelse
En mand ligger død gennemboret af ti sværd der er stukket ind i ryggen af ham. Bag ham truer en sort himmel, men solen kan ses gennem skyerne i horisonten.

En uundgåelig slutning med løfter om nye begyndelser
Noget er helt og uigenkaldeligt slut. Det kan have forbindelse med et parforhold, et arbejde, et barn der flytter hjemmefra, en forældre der dør, et begrænsende tankemønster, gamle vaner osv. Det er ofte smertefuldt når noget slutter, men det gode er, at der altid vinker noget spændende og nyt i horisonten.

Se på dit liv, hvor er der forhold der ikke længe fungerer for dig og som kun giver dig sorg og negative oplevelser. Giv slip på dem, når du har gjort det er det tid til en ny begyndelse.

Sværdenes Page - Ren tanke
En ung mand går i et vindblæst landskab. Han holder et sværd op foran sig men han kigger den anden vej, som vinden kommer fra.

Intelligens, ungdommelighed, en tilbøjelighed til sladder
Pagen indikerer en ny begyndelse på noget. Han har opsamlet en masse viden som han har brugt (sværdet) men han kigger en ny vej, han søger noget nyt. Pagen har lyst til at gå mod vinden, men egentligt er han på vej med vinden.

Der er en splittelse i dig, der er noget du mener du må gøre, men af bekvemmelighedsårsager følger du strømmen og gør som flertallet. Du skal turde vælge side, også selv om det betyder at der kommer modgang. Pagen er startskuddet til en ny begyndelse eller en ny epoke i dit liv.

Sværdenes Ridder - Kreativ tankegang
En ridder sidder på en hvid hest der er i fuld galop. Ridderen har rustning på og en rød kappe, i højre hånd holder han sværdet løftet til kamp.

Ophidselse, ambition og omvæltninger
Ridderen søger viden og intellektuelle udfordringer. Han kaster sig ud i kampen for at opnå det. Selv om verden omkring ham er kaotisk, bevarer han overblik, mod og nerver af stål. Intet kan slå ham ud. Han er hurtigt tænkende, impulsiv, intelligent og snakkesalig.

Det du i øjeblikket studerer griber dig og du ønsker at få en dybere indsigt i området. Du søger viden vidt og bredt og kæmper gerne for at få den.

Sværdenes Dronning - Dyb tankegang
Dronningen sidder med siden til på en trone. På tronen ses tre sommer-fugle, to halvmåner og en engel. Dronningen er iført en hvid kjortel, en blå kappe med skyer, hun har krone på hovedet, i højre hånd holder hun et sværd lodret og venstre hånd rækker ud. Bag hende ses hvide skyer og et savannelignende landskab.

Styrke, beslutsomhed, mod i forbindelse med modgang
Sværdenes dronning har kæmpet for at nå dertil, hvor hun er nu. Hun ved, hvad modgang er og hun har lært af sine erfaringer. Hun ved hvad det vil sige at være alene og kæmpe alene for en sag.

Findes der nogle situationer, hvor du ikke tager kampen op og i stedet lader andre kæmpe for dig. Det er på tide at bruge den visdom og erfaring du har samlet sammen. Vær den ansvarlige og retfærdige dronning i dit eget liv.

Sværdenes Konge - Drømmende tankegang
En streng konge i blå kjortel og med krone på hovedet og sværdet hævet i højre hånde sidder på en trone. På tronen bag ham kan man se en nøgen dansende kvinde, tre sommerfugle og to halvmåner. Tronen står i et savannelignende område.

Strenghed og heftighed i kombination med retfærdighed og medfølelse
Kongen er retfærdig og tro mod sine principper. Han ønsker retfærdighed og søger at skabe lighed i livet. Kongen har en skarp intuition for, hvad der er sandt og falsk. Han er upartisk og vil altid vælge sandhedens og retfærdighedens side også selv om det betyder konflikt eller kamp.

Kongen har magt over psyken og han styres ikke længere af tilfældige behov. Han evner at tænke strategisk og fremsynet og han gør derfor heller ikke noget uovervejet.

 

©Lene Christensen