Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

  

 

I - Magikeren

Astrologi: Planeten Merkur
Nummer: 1
Livets træ: Sti nr. 2, forbinder kronen med intelligens
Bogstav: Beth
I Ching: Den skabende kraft
Stikord: Indvielse, viljestyrke

 

 

En ung mand i hvidt, med en rød kappe over sig, står foran et bord, hvorpå der ligger en stok, et bæger, en mønt og et sværd. I højre hånd holder han en stok op mod himmelen, mens den venstre hånd peger ned mod jorden. Hans bælte er en slange, der bider sig selv i halen. Over hans hoved ses et liggende ottetal og forrest i billedet blomstrende røde roser og hvide liljer.

Fortolkning af Magikeren
Når vi trækker Magikeren er det fordi der er et overskud af kreativ energi, som kan bruges til at se vores problemer i et nyt lys. Samtidig med at vi har adgang til den indre visdom, der kan lede os den rette vej. Magikeren er det undrende aspekt i os, der intuitivt kan ane, hvor livets skjulte kildevæld befinder sig og åbne dem, så vi kan anvende dem kreativt.

Før vi handler er det vigtigt lige at stoppe op et øjeblik og overveje den rette løsning. Spørg dig selv om det er sort eller hvid magi du er i gang med at udføre. Hvis der kun er én vinder, nemlig dig, er det ikke den rette løsning. Enhver konfliktsituation er kun løst rigtigt, hvis alle føler sig som vindere bag efter. Alle elementer og alle plan skal være med i løsningen.

Når det bevidste og det ubevidste i os er i dyb harmoni, opstår der en indre sikkerhed og styrke der gør, at vi kan modstå alle verdens trængsler og stadigvæk have overskud til at tage os af andre mennesker. Det er derfor vi må stræbe efter at komme i harmoni og det kommer vi først, når vi har smidt alt det negative bort.

Mange mennesker går i disse år rundt og siger: Slå hovedet fra og lev mere i følelserne. Magikeren siger; slå hovedet til, og brug din intelligens til at bearbejde dine projektioner og negative følelser. Omdan bevidst det negative til noget positivt, hver gang du får en negativ tanke eller møder et negativt menneske så forsøg at finde noget positivt i situationen. Når du møder et mennesker der irriterer dig, så stil dig selv det spørgsmål; hvornår er jeg ligesådan? Forsøg at trække projektionen hjem.

Hver gang vi i vores personlige tilværelse, giver afkald på den komfortable magi i en enkelt lille sort projektion, eller hver gang vi afstår fra den ondskabsfulde fristelse til hævn, klarer verdens bevidsthed op og den mørke skygge, der hænger over vores planet, lyser op.

Alle kunstnere er magikere, de bruger hverdagsagtige ting på en ny og overraskende måde, de fjerner de uvæsentlige detaljer og afdækker den basale struktur der ligger under alle fremtrædelsesformer.

Fortolkning af symboler
Den hvide kjortel magikeren bærer symboliserer hans åndelige renhed, mens den røde kappe symboliserer hans jordforbindelse og menneskelighed. De røde roser og de hvide liljer genspejler dette. 

Magikerens højre hånd er rakt op mod himmelen og den venstre peger mod jorden. Højre side er den maskuline bevidste side og venstre er den feminine og ubevidste side. Den hævede højre hånd viser, at hans kræfter er underlagt bevidst kontrol og helliget den himmelske ånd i det høje. Den sænkede venstre hånd antyder, at som foroven således forneden. Videnskaben bekræfter at ånd og materie er ét gennem opdagelsen af at lyset både er partikler og bølger. 

Den stok magikeren holder op mod himlen er måske en tryllestav eller en orkesterleders dirigentstok eller en anordning der kan hente guddommelig skaberkraft ned på jorden. Han står ubevægeligt, måske i meditation, og venter på det rette øjeblik for at udføre sit forehavende. Vi venter med åndeløs spænding på, at han vil svinge stokken og frembringe et fantastisk under.

På bordet foran ham ligger der fire objekter, det er symbolerne på kortene i den lille arkana, sværd, stok, bæger og mønt. Sværdet repræsenterer luft og tanke; Stokken repræsenterer ild og intuition; Bægeret repræsenterer vand og følelser; Mønten repræsenterer jord og fornemmelser. Han har altså alle elementerne (jord, vand, luft, ild) og alle planerne (sanse, følelse, tanke, intuition) til rådighed.

Over hans hoved svæver et liggende ottetal, en lemniskat, der er symbolet på uendelighed og en åbning mod de højere sfærer, hvor der er adgang til den evige viden der ligger bag livet. Det kan også ses som et par briller, hvorigennem magikeren kan se en ny dimension. Han ser ikke ind i en ”anden verden” men henter viden fra denne ekstra dimension og bruger den i den menneskelige verden. Det liggende ottetal repræsenterer også evigt liv. Hans bælte er en slange der bider sig selv i halen og er et symbol på, at livet fornyer sig evigt, da det nærer sig af sig selv "Min slutning er min begyndelse". 

Magikeren symboliserer en impuls i vores ubevidste, han giver denne energi retning og kan hjælpe os til at gøre den menneskelig. Han kan sætte den selverkendelses-proces i gang, som Jung kaldte individuation, og han kan lede den rejse ned i underverdenen, som rummer det dybeste selv. Vi har altid forstået, at der er en kraft der overgår egoets, og denne kraft har vi forsøgt at formilde ved hjælp af magiske ritualer. 

Magi kaldes sommetider videnskaben om skjulte forhold. Magi kan være sort eller hvid. Når man handler i kærlighed og til alles fordel, er det hvid magi, men når man handler selvisk eller for at skade andre, er det sort magi. Hånden er central i alle former for magi. Den symboliserer menneskets evne til at underlægge sig naturen, og forme den bevidst og at udnytte dens energier kreativt. Magikerens hånd er hurtigere end øjet. Enhver ting er blot en af virkelighedens fremtrædelsesformer, der kan forsvinde ved magi. 

Magikeren står for intelligens og klogskab, han ved præcis hvad han kan og skal gøre. Han er den kreative skaber, der selv skaber sit eget liv. Han benytter alle fire elementer samt alle plan i skabelsen af livet. Vores indre Magiker lever i dybderne af det ubevidste, hvor der ikke er en opdeling i tid og rum, krop og sjæl, materie og ånd og hvor elementerne ikke er udskilt. Han besidder magten til at sætte os i forbindelse med stedet hvor alt er ét og, hvor der hersker fuldkommenhed, sundhed og harmoni. 

Magikeren har både en hvid og en mørk side. Hans mørke side er skyggesiden i os alle. Efterhånden som vi ser dybere ind i vores eget mørke, opdager vi skyggeagtige figurer. Kampen imod dem er et livslangt projekt. Ikke så snart har vi genkendt og accepteret et træk, som det bliver afspejlet hos en bekendt, før det dukker op igen i en anden form ved en ny genbo. Vi bliver efterhånden bedre til at inkorporere og acceptere vores skyggesider – til at trække vore projektioner tilbage.

En af de måder magikeren bedst kommunikerer med os på er gennem synkrone hændelser. De skal altid udforskes, for de dukker kun op fordi de har noget specielt at lære netop os.

Synkrone hændelser kan være, at vi pludseligt bliver vi hjemsøgt at en påtrængende erindring om f.eks. en barndomsven vi ikke har set i tyve år, for derefter at løbe på ham i Brugsen. Jung brugte udtrykket synkronicitet til at betegne denne form for sammentræf mellem den indre tilstand og de ydre hændelser. Det er vores indre magiker der er ansvarlig for disse mirakuløse udbrud af sammentræf i vores hverdag. Disse hændelser kan være en måde at blive opmærksom på en arketype på.

I forhold til Narren der danser i verden som et ubevidst barn, bevæger Magikeren sig igennem den som en erfaren rejsende. Forskellen mellem dem er, at Narren gør os til grin, Magikeren arrangerer en demonstration for os. Narren går bag vores ryg mens Magikeren udfører sin magi foran os. Narren er en ubekymret amatør, magikeren en seriøs professionel.

1 er den kreative krafts nummer og det er Yang. 1 tallet er oprejst og forbinder himmel og jord

Til toppen af siden

©Lene Christensen