Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

  

 

XIX - Solen

Astrologi: Solen i horoskopet
Nummer: 19
Livets træ: Sti nr. 20, forbinder grundlaget med pragt
Bogstav: Resh
I Ching: Tilbagekomst, vendepunkt
Stikord: Synlig oplevelse
 

Solen viser sig i al sin glans og udgyder sine velsignelser over et nøgent barn med lyse krøller. Barnet sidder på ryggen af en hvid hest. Bag barnet er en mur og bag den blomstrer en masse solsikker. Barnet svinger et orangerødt klæde i sin venstre hånd.

Fortolkning af Solen
Solen indvarsler oplysning og næring. Solen viser det øjeblik, hvor vi forlader de sterile meningers og formelle dogmers verden og træder ind i den solrige verden, der er karakteriseret ved direkte oplevelse og ren viden. Når du trækker Solen, er det fordi Aha-oplevelser står i kø. Aha-oplevelser får vi når vi i korte glimt kommer i forbindelse med vores dybeste natur, der ved alt og som kender løsningen på alle vore problemer. Du har derfor mulighed for at finde løsninger på dine problemer, eller du ser pludseligt nogle sammenhænge, som hidtil har været skjult for dig.

Solen står også for glæde og livslyst og du er for tiden på livets solside. Der er mulighed for at overvinde mørket i dig selv. Solen betyder også at vi er varme overfor mennesker i vores venner, familie og kolleger.

Solen er også genfødslens kort, og som et frisk pust kan du starte på en frisk. Du føler dig gavmild, omsorgsfuld og kærligt stemt over for alle levende væsner.

Fortolkning af symboler
Vi er trådt ind i den sollyse barndoms enkle verden, hvor livet ikke længere er nogen udfordring der skal tages op, men snarere en oplevelse der skal nydes. Det er en verden præget af uskyldig leg, hvor vi kan genvinde vores naturlige selvs tabte spontanitet. Her kan vi genopdage den indre harmoni, vi følte som små børn, før modsætningerne skabte de grusomme splittelser i os, som adskilte os for os selv og hinanden.

Glæden er en hemmelighed, som vi skal finde tilbage til. Glæden er en ny måde at opleve den kendte verden på. Vi når frem til den hemmelige have, ikke gennem steril intellektualisme, men ved at bruge fantasien. Når solen står op inde i os, får den hele den ydre virkeligheds spektrum til at stå klarere for os end nogensinde før.

På solens kort skabes der bevidst en forbindelse til det indre barn.

Den indhegnede have skaber tryghed, et helligt sted, hvor noget skjult kan blive hentet sikkert frem i lyset. Legen kan føre til dybe indsigter. Kun indenfor et indviet område kan de instinktmæssige modsætninger fremstå som nøgne børn. Børn er uudviklede og spontane – tæt på naturen. Børn symboliserer noget nyfødt, vitalt, eksperimenterende, primitivt og helt. Børn er ikke selv-bevidste.

Børnene leger frit og naturligt sammen. De er i harmoni med sig selv og hinanden og hele naturen. De rækker ud efter hinanden uden frygt for at blive afvist. Børn er uskyldige og rene.

Barnet symboliserer det arketypiske selv, den centrale styrende kraft i den menneskelige psyke, som vi alle harmonerede med som børn. Når egoet udvikles mister vi denne identifikation med den ubevidste natur.

Når vi har markeret os i verden, og vores sol står på sit højeste, kan vi vende os indad for at genfinde det tabte barn indeni og forholde os mere bevidst til det, hvorved vi helbreder den indre tilstand af fremmedgørelse, som civilisationen har lagt ned over os. Solen viser heltens genoptagne forbindelse til sit forsømte selv, som medfører en direkte oplevelse af den illuminerende guddom og det transcendente liv.

Barnet som arketype omfatter mange modsætninger. Barnet i tarotten kan være et symbol på en regression til den tidligste barndoms ubevidste tilstand, hvor egoet er behersket, umodent og afhængigt; eller det kan stå for den psykiske helheds altomfattende natur i det modne ego, der forholder sig naturligt til selvet. I første tilfælde er helten barnagtig og i andet barnlig. Dog foregår legen inden for den indhegnede have, som sikrer, at indsigten ikke bliver ført bort af en invasion fra det ubevidste.

Solen afbilder et øjeblik af overvældende åndelig illumination. Solen er en sammensmeltning af krop (personlighed) og sjæl, der får modsætningerne til at indgå i et harmonisk samspil. En indre oplevelse af enhed ændrer også vores forhold til den ydre verden. Den ildfulde illumination fra solen kan være farlig for mennesker. Strålerne fra solen kan være som skarpe spyd eller som blide bølger.

Solen er kilden til alt liv på jorden. Den skinner ligeligt på alle, rig som fattig, uden at gøre forskel. Hver nat går vi i seng med den forvisning, at solen vil stå op om morgenen. Solen afslører hele sit ansigt for os. Solen er centrum for vores planetsystem. Mange folkeslag har tilbedt solen. Solen er ofte maskulin, men i matriarkalske kulturer var den feminin. I alle kulturer er solen et centralt, overnaturligt væsen, som vi mennesker har haft et nært tilhørsforhold til.

Solens opstigen kan ses som symbol på Kristi opstandelse. Når solen stiger op og spreder sine stråler som egerne på et hjul, bliver den en gigantisk mandala, symbolet på den radiale orden, der eksisterer i det ubevidste og i hele naturen. Solens viser et glimt af et ordensprincip som ikke er lineært, men stråler ud fra et centrum som egerne på et hjul. Tilfældigheder (symboliseret ved de enkelte eger) eksisterer ikke, de er en del af en større helhed.

Gennem den ydre sol genskaber vi forbindelsen til vores indre sol.

Buddha: ”alle væsener fødes oplyst, men det tager et helt liv at opdage det.”

19 er 1+9 = 10 = 1. Signalerer afslutningen på en udviklingsfase og påbegyndelsen af en ny.

Til toppen af siden

©Lene Christensen