Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

  

 

VI - De elskende

Astrologi: Stjernetegnet Tvillingen
Nummer: 6
Livets træ: Zain
Bogstav: Sti nr. 7, forbinder skønhed med intelligens
I Ching: Forening
Stikord: Følelsesliv
 

Et nøgent par står foran hvert sit træ. Kvinden står foran et æbletræ, hvorom der slynger sig en slange (kundskabens træ), manden står foran et træ med 12 ildagtige blade (livets træ). Bag dem ligger et bjerglandskab. Over dem er et vinget væsen med udbredte arme med lukkede øjne og flammer i håret. Øverst skinner solen.

Fortolkning af De Elskende
Kortet de elskende opfordrer os til at sammensmelte de maskuline og feminine poler i os selv samtidig med, at vi forbinder det åndelige med det følelsesmæssige og fysiske liv. Vi skal opnå en ny harmoni i os selv og nå frem til et nyt forhold til andre. Vi skal engagere os lidenskabeligt i livet som helhed, for det er kun gennem oplevelser vi opnår erfaring. Vi må træde ud af paradisets have og give den en ordentlig skalle. Det der styrer os er længslen efter og forfølgelsen af helhed og enhed. Det er ikke så meget den vej vi vælger at følge der er vigtig, men i stedet det punkt i os selv hvorfra vi foretager valget.

Når der er både en mand og en kvinde på kortet, betyder det, at vi skal se både på de kvindelige og de mandlige sider af os selv. Bruger vi begge sider godt nok. Handler vi, når det er nødvendigt og trækker vi os tilbage, når det er det rigtige. Der skal gerne være balance mellem siderne. Handler vi for meget bliver vi ildsprudlende drager og er vi for indadvendte bliver vi passive nikkedukker.

De Elskende kan også tyde på at der er et lidenskabeligt kærlighedsforhold under opsejling, vi kan møde vores sjælelige tvilling. Et eksisterende forhold kan blive uddybet og glide over i en ny fase.

Fortolkning af symboler
På kortet De elskende ses Adam og Eva i paradisets have, beskyttet oventil af en guddommelig engel og flankeret af  livets træ og  kundskabens træ. Adam og Eva er endnu uskyldige, men slangen lurer lige bag Eva. Når de vender sig om og får øje på slangen og æblerne, sker syndefaldet og de må begive sig nøgne og ubeskyttede ud i verden.

Kvindelige figurer symboliserer kroppen, følelserne og sjælen. Kvindefigurer får os til at tænke på forskellige sider af kvindelivet. Der er Jomfruen, elskerinden og moderen. De appellerer alle til sider i os og vi bliver trukket i flere retninger af de modstridende drifter. Afviser man den ene side af sig selv er man halveret.

Mandlige figurer symboliserer bevidsthed, intellektuel begavelse og ånd. Mandlige figurer minder os om prinsen, Don Juan, og faderen. Som ovenfor gælder det om at integrere alle sider i vores liv.

Selv om der på kortet optræder tre personer, skal vi se dem som ét individ, nemlig os selv med de forskellige sider vi indeholder. Når vi er ved at opdage nye sider i os selv, ser vi dem ofte først som adskilt fra os selv, f.eks. i drømme, hvor der optræder meget forskellige karakterer (i mareridt kan vi blive forfulgt af et eller andet). Senere smelter det udenfor sammen med os til ét individ, i drømme kan det ofte opleves som en sex drøm.

Syndefaldet kan ses som et oprør mod autoriteterne. I vores liv kan opgøret først og fremmest have med vores mor og far at gøre. Vi skal frigøre os fra dem og leve vores egne liv. Moderen har fat i sønnen på en begrænsende og krævende måde. Hun fastholder ham i et barnligt mønster og giver ham ikke tilstrækkelig med plads til at vokse og udvikle sig. Jomfruen repræsenterer det feminine sjælebillede, det ubevidste. Hun kan være en prinsesse eller skøge. Hun kan lokke ham væk fra moderen, så han overskærer navlestrengen til hende. Eller den unge jomfru må som Snehvide flygte fra den onde stedmoder for, at blive reddet af prinsen. Moderarketypen må besejres og det er herigennem man bliver en helt.

På lignende måde må faderarketypen også besejres og vi må stå på egne ben og gøre vores egne erfaringer.

De elskende henviser også til stjernetegnet Tvillingerne. Tvillingerne er søskende, eller nærmere bestemt to forskellige sider i os. De to modsætninger skal føres sammen for, at der kan opstå en ny harmoni, en ny indsigt. Ofte vil en sammenføring af modsætninger føre til kaos en tid, modsætningerne kæmper om hvem der skal bestemme. Når vi har gennemlevet de indre konflikter, opstår der en ny harmoni. Jo mere vi er bevidste om vore forskellige sider og jo mere vi accepterer dem og integrerer dem i vores liv desto nærmere kommer vi vores egen sjæl. Det er sjælens højeste ønske, at få lov til at udtrykke sig igennem os, det kan den kun i det øjeblik vi er sjælen.

Englen og solen over Adam og Eva kan symbolisere vores sjæl. Selv om den er der og beskytter og velsigner dem, er den adskilt fra dem. Det er op til Adam og Eva, at erkende sjælens eksistens og at leve dens vilje ud, for den skal også integreres i vores liv. Bag de valg vi må tage er der en guddommelig faktor i funktion, som påvirker vores beslutning. Kun ved at blive optændt af lidenskab sætter vi os i bevægelse. Hvis lidenskaben ikke kommer under kontrol, kan den ødelægge alt liv, men uden den følelsesmæssige varmes lidenskabelige intensitet, kan der ikke finde nogen transformation sted. Der må en guddommelig impuls til, før vi forlader den beskyttede have og vi er nødt til at vandre langt i verden, før vi kan vende hjem igen.

De tre figurer minder os også om treenigheden, faderen, sønnen og Helligånden. Det minder os om sammensmeltningen af faderen og moderen, som frembringer sønnen. Sønnen er den nye harmoni der er opstået ved at modsætningerne mand og kvinde er blevet et.

Ofte udgør en dyb kærlighedsoplevelse starten på en søgen efter individuation. For, at miste sig selv i kærlighed er en form for død, den rent egocentrerede livsforms død. Det markerer en ny fase i ens udvikling hen imod et transcendent center.

Kortets nummer er 6. Det er det første perfekte tal, fordi 1+2+3 = 6. 6 er fuldendelsens tal. Gud skabte jorden på 6 dage. Seksstjernen er symbol for sjælen (kong Salomons segl). Seksstjernen er sammensat af en ildtrekant og en vandtrekant, som er foreningen af den maskuline ånd, som stiger ned oppe fra og den feminine materie, som stiger op nede fra og mødes i hjertet.

Til toppen af siden

©Lene Christensen