Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

 

De syv stråler
 
1. stråle
2. stråle
3. stråle
4. stråle
5. stråle
6. stråle
7. stråle
 
Oversigt
over strålerne

 

 

De 7 stråler

De 7 stråler er en åndelige udstrømning fra Gud, de gennemtrænger alt og består i princippet af meget små og hurtigt vibrerende partikler. I en gradvis proces aftager energipartiklernes vibration og de samler sig til større og større partikler, og til sidst manifesteres de som den fysiske verden. Strålerne siges at komme fra stjernebilledet Store Bjørn, de sendes gennem stjernetegnene til de hellige planeter i vores solsystem og herfra når de til Jorden. Strålerne styrer manifestationen af det æteriske legeme i rum, mens astrologien styrer manifestationen af det i tid.

Hvorfor netop 7 stråler?
I de fleste religioner har man en treenig Gud, i kristendommen har vi Faderen, Sønnen og Helligånden, i hinduismen har man Shiva, Vishnu og Brahman, I det gamle Ægyptens mysterietradition havde man Osiris, Horus og Isis. Gud er én men manifesterer sig som tre forskellige aspekter nemlig ånd, stof og bevidsthed (som kan betragtes som forbindelsen mellem ånd og stof). 

For at illustrere hvordan 3 kan blive til 7, kan vi bruge farverne. Vi har de tre grundfarver rød, blå og gul (endnu en treenighed) og ud fra dem kan man danne alle andre farver. Grundfarverne er rene og ved at kombinere de tre rene farver på forskellig måde, kan man danne de sidste fire. Strålerne virker på samme måde, de tre første er rene grundenergier og de fire sidste er opstået ved forskellige kombinationer af de tre.

1 2 3 4 5 6 7
rød blå gul grøn
blå+gul
orange
rød+gul
lilla
rød+blå
violet
rød+blå+gul

1. 2. og 3. stråle er hovedstrålerne og 4., 5., 6. og 7. stråle er understråler til 3. stråle. Endvidere er der en forbindelse mellem 1. og 7. stråle, mellem 2. og 6. stråle og mellem 3. og 5. stråle, 4. stråle er balancen mellem de tre.

Syvdelinger er forekommet mange gange i historiens løb. En eksempel fra nyere tid er, at hjerneforskere i 1993 fandt ud af, at mennesket har syv forskellige former for intelligens. Det er nærliggende at sammenligne dem med de syv stråler. Menneskets syv former for intelligens er:

1. Kropslig intelligens
2. Musisk intelligens
3. Sproglig intelligens
4. Selvforstående intelligens (opfatte og forstå eget indre)
5. Matematisk intelligens (tal og kombinationsbegavelse)
6. Omverdensforstående intelligens (indlevelse i personlig omverden)
7. Rumlig intelligens (orienteringsevne og helhedssans)

 
1. stråle 2. stråle 3. stråle 4. stråle 5. stråle 6. stråle 7. stråle
Vilje og magt Kærlighed og visdom Aktiv intelligens Harmoni gennem konflikt Konkret viden Hengivenhed og Idealisme Cermoniel orden
dynamisk energi, ødelæggelse, skabelse eller magt intuition eller helhed tilpasning, aktivitet eller kreativitet skønhed intellekt eller forståelse hengivenhed eller tilbedelse lovmæssighed, orden, rytme eller magi
Almagt Allesteds-
nærværelse
Alviden 1.+2.+3. stråle 2.+3. stråle 1.+2. stråle 1.+3. stråle

Mennesket er påvirket af flere stråler. Sjælen, personligheden og hver af vores legemer, det fysiske, det følelsesmæssige (astral) og det tankemæssige (mental) har hver sin stråle. Sjælsstrålen beholdes fra liv til liv, mens legemerne får en ny stråle ved hver inkarnation. Når personligheden integreres bliver sjælsstrålen og personlighedsstrålen tydelige. De er aldrig ens. For almindelige mennesker gælder det, at vi kan have følgende stråler:

Sjælen kan være 1 af 7 stråler
Personligheden kan være 3., 4., 5., 6. eller 7. stråle
Mentallegemet kan være 1., 4. eller 5. stråle
Astrallegemet kan være 2. eller 6. stråle
Fysisk/æterisk legeme kan være 3. eller 7. stråle

Er man discipel kan man på alle planer have én af de 7 stråler. Ofte vil man se en speciel sammensætning af strålerne, f.eks. med én bestemt stråle der går igen på flere af legemerne, dette skyldes at man i inkarnationen ønsker at fremhæve bestemte egenskaber.

Menneskets Monade har også en stråle, men den kommer vi først til at kende meget sent i vores udvikling. Monaden kan være 1., 2. eller 3. stråle. 1. stråle Monaderne er kimene til et fremtidigt solsystem. 2. stråle Monaderne er fra dette solsystem, mens 3. stråle Monaderne er en rest fra det sidste solsystem. Der er i alt 60 milliarder Monader tilknyttet Jorden, de er fordelt med 5 milliarder 1. stråle, 35 milliarder 2. stråle og 20 milliarder 3. stråle Monader.

Det er vigtigt for mennesket at kende sin stråleopbygning, da vi igennem den kan finde vores livsopgave og få hjælp til at overkomme vores karma. I gennem stråleopbygningen bliver vi rustet til, at gå den vej der er vores. Det er et hårdt og langsommeligt arbejde at finde frem til sin stråleopbygning. Man må læse om strålerne mange gange, meditere over dem og måske diskutere med nogle der har et dybere kendskab til strålerne og ikke mindst må man arbejde med selvudvikling, så man kommer til at kende sig selv.

En god måde at arbejde med strålerne er at meditere over symbolerne for de enkelte stråler. Dette virker både rensende og beskyttende. På den måde kan man udvikle de kvaliteter som strålerne står for, mens man renser sine legemer for negativ energi.

7. stråle har 2 symboler. Jeg har valgt at bruge syvstjernen på denne hjemmesiden, det andet symbol, et svastika, ligner et hagekors (det drejer den anden vej rundt), og bringer derfor mindelser frem om nazismen. Et svastika er blot et almindeligt anvendt symbol, der ligesom læren om de syv stråler, har eksisteret lang tid før anden verdenskrig.  

Til toppen af siden

©Lene Christensen