Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

  

 

X - Skæbnehjulet

Astrologi: Planeten Jupiter
Nummer: 10
Livets træ: Sti nr. 11, forbinder kærlighed med udholdenhed
Bogstav: Kaph
I Ching: Grydekarret
Stikord: Liv
 

En sfinks bevæbnet med et sværd sidder på et hjul hvorpå der er magiske symboler. På venstre side af hjulet er en bugtende slange på vej ned og på højre side er den ægyptiske gud Typhon på vej op. Udenfor hjulet i hver sit hjørne er de fire symboler, menneske, ørn, tyr og løve.

Fortolkning af Skæbnehjulet
Alt går op og ned i tilværelsen, det ene øjeblik er alt godt det næste er det hele skidt. Vi er alle underlagt skæbnen, de færreste af os er i stand til at ændre på den. Vi kan vælge at føle os som ofre og blindt lade os føre med af skæbnen. Vi kan også vælge at føle os som rejsende i livet og betragte det, der sker med ophøjet ro (som sfinksen). Jo mere vi stritter imod jo svære bliver det.

Når vi trækker skæbnehjulet er det tegn på at vi kommer ud for en oplevelse som ligger udenfor vores vilje. Buschaufførerne strejker, der bliver snestorm, vi må gå i seng med influenza. Modsat kan det også betyde en glædelig nyhed, du har vundet i lotto, kæresten frier, du får et uventet besøg af en savnet ven.

Fortolkning af symboler
Synsvinklen svinger fra indgående overvejelser over personlig illumination og tilbage igen til de universelle princippers bredere panorama, som kulminerer med det centrale spørgsmål om skæbne i forhold til fri vilje.

Dyrene drejer hjælpeløst rundt på skæbnens hjul. Ligesom dyr er vi fanget i skæbnehjulets evigt forud bestemte omdrejninger. Måske er der en løsning.

Det opadstigende dyr er en positiv og integrerende faktor, det nedad stigende er symbol for ødelæggelse og disintegration. På lykkehjulet skifter det hele tiden hvem, der er på vej op og hvem der er på vej ned. Væsnerne sidder fast på hjulet og tilsyneladende har de ikke selv valgt det. De to væsener på hver side af hjulet er udtryk for ubevidst dyrisk libido fanget i naturens evige cyklus: yang og yin. De har siddet så længe på hjulet at de har udviklet sig hen imod bevidsthed, deres energi er nu tilgængelig for menneskelig anvendelse.

Skæbnehjulet beherskes af væsenet på toppen af hjulet. Herskeren er ligegyldig, amoralsk og har intet med retfærdighed at gøre. Væsnet på toppen leverer ingen energi til hjulet. Væsnerne på siderne er hjælpeløse og kalder på at helten skal redde dem. Staklerne skal befries uden at de lemlæstes eller bliver dræbt for de er begge nødvendige for hjulets bevægelse. Det er alle menneskers opgave at stræbe efter bevidsthed, så de kan befri de dyriske energier, som tidligere hang fast i den gentagne og instinktive cirkelbevægelse, så denne libido kan blive anvendt på en mere bevidst måde. For at gøre dette skal man i kontakt med væsnet på toppen af hjulet (tærskelvogteren?).

Dyret på toppen har en primitiv energi men en guddommelig magt. Dyret er en sfinks. Det er det underjordiske modstykke til moderprincippet, en parodi på kejserinden eller hendes skyggeside.

Dyret på toppen er heltens konfrontation med den negative mor. Intellektet tjener ikke noget formål i den konfrontation. Vi kan ikke frisætte vore kreative energier ved hjælp af mental gymnastik eller narre vor skæbne med udspekulerede svar. Det ubevidste stiller ofte udspekulerede filosofiske spørgsmål, når vi i stedet har behov for at forholde os til kravene fra vores instinktmæssige natur.

Det første skridt på heltens rejse er overalt beskrevet som en handling, der begås i trods mod den negative moder. Sfinksen advarer os om den skæbne alle får, når de forsøger at hæve sig over det at være et jordisk væsen og undslippe menneskeskæbnens kredsløb. Sfinksen skal klares på en anden måde.

Dyrene på siden minder os om de begrænsninger vores dyriske natur pålægger os. Vi skal finde ud af hvordan vi kan befri en del af den tilfangetagne energi uden at blive ofre for sfinksen.

Hjulet er et energisystem, hvis essens er bevægelse.

Hjulet drejer i evighed, repræsenterer derved fødsel og død og genfødsel, karmahjulet.

Midtpunktet er stationært og omkredsen farer af sted med stor hastighed. Det er i yderkanten der kan ske forandring, ny energi, nye ideer, mindre enhed osv. I midten er der enhed, ren væren, stabilitet og tryghed men også stagnation. Man kan sige at navet står for de universelle love og kanten for den individuelle anvendelse af disse love.

Som mennesketype kan man leve enten mest i midten af hjulet (introvert) (Østens kultur begynder i midten og arbejder sig ud) eller i hjulets yderkant (ekstrovert) (Vestens kultur begynder i yderkanten og arbejder sig ind). Man er altid en blanding af begge.

Hjulet er bærer af projektioner. Hver enkelt plet på hjulets kant rummer kimen til sin egen modsætning. Livets øjeblikke er ikke hændelser der bryder frem af den tomme luft. De er en proces af evig forandring, hvor fortiden flyder ind i nutiden som smelter sammen med fremtiden.

Centrum har samme afstand til alle punkter på hjulets kant. Hjulet er ikke tomt det har eger, som deler det op i funktionelle stykker.

Egoet fødes, udvikler styrke, begynder at befri sig selv fra afhængighed af sine forældre-arketyper og etablerer sig selv i verden. Involution og tilblivelse.

Somme tider virker det som om vores personlige hjul hænger fast, og vi bliver udsat for de samme hændelser igen og igen. Hjulet hænger ikke fast, det er os der ikke har indset hvad det er vi skal lære af hændelsen. Bevægelsen er nærmere som en spiral, vi bliver aldrig ført præcist tilbage til det samme sted som vi har været.

Hjulet er symbol på den indre rejse frem mod bevidsthed.

Hjulet er også en mandala (hindu udtryk for cirkel), der kan bruges til meditation.

Selv om vi er fanger på hjulet er der dog fri bevægelsesmulighed indenfor hjulet. Vi kan bevæge os ind mod midten eller ud mod kanten alt efter hvilken type vi er født som (introvert, ekstrovert). Teknikken til at gøre det er forskellig for hver enkelt.

Den ekstroverte hvirvler af sted igennem tilværelsen og har sjældent tid til at overveje sine handlinger eller til at betragte skæbnens mønster. Han kan nemt komme til at føle sig fremmedgjort fra sin grundlæggende identitet. God til at spille roller og at skifte mellem dem. Konflikter anses for uvigtige og han kaster sig ofte ud i aktiviteter i stedet. Når skæbnehjulet rammer tvinges han til at standse op og betragte sin rolle i den skæbne der har ramt ham. Kun ved hjælp af kreativ fantasi kan man åbne for sfinksens hemmeligheder, eks. visualisering over situationen. Den ekstroverte skal søge ind i sit indre og forsøge at bygge bro til det ubevidste, på den måde kan han bevæge sig lidt ind mod hjulets centrum.

Den introverte har bedre forbindelse til det ubevidste, han kaster sig sjældent hovedkulds ud i aktiviteter og relationer. En introvert i en ekstrovert verden bliver ofte misforstået, da han virker hemmelighedsfuld, langsom eller måske ligefrem uhøflig eller fjendtlig. Han har ikke brug for at få afklaret hvem er jeg, men hvem er de andre ude i verden og hvordan klarer jeg at være der. Den ydre verden overvælder ham og han kan ikke se den objektivt. Den introverte kan prøve at skrive et drama over situationen. Efterhånden som han bevæger sig ud mod kanten vil det bredere perspektiv åbne for nye udsyn og vække ham til ny handling.

Vi kan ikke slippe fri fra vores skæbne ved at flygte fra den. Vi kan modificere den ved at være opmærksomme på holdninger der tiltrækker en sådan skæbne, og forandre vores synsvinkel.

Det er ikke sfinksen der har ført os bag lyset, men vores egen lineære tænkning der snyder os til at tro at en lineær række hændelser konstant fører os frem mod himmelsk fuldkommenhed.

Fortolkning af Skæbnehjulet

Alt går op og ned i tilværelsen, det ene øjeblik er alt godt det næste er det hele skidt. Vi er alle underlagt skæbnen, de færreste af os er i stand til at ændre på den. Vi kan vælge at føle os som ofre og blindt lade os føre med af skæbnen. Vi kan også vælge at føle os som rejsende i livet og betragte det, der sker med ophøjet ro (som sfinksen). Jo mere vi stritter imod jo svære bliver det.

Når vi trækker skæbnehjulet er det tegn på at vi kommer ud for en oplevelse som ligger udenfor vores vilje. Buschaufførerne strejker, der bliver snestorm, vi må gå i seng med influenza. Modsat kan det også betyde en glædelig nyhed, du har vundet i lotto, kæresten frier, du får et uventet besøg af en savnet ven.

Til toppen af siden

©Lene Christensen