Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

 

 

 

 

Symbol leksikon

Ankh-kors Et Ægyptisk symbol for liv, universet, alt liv både menneskers og Guders. Det er nøglen til viden om mysterierne og den skjulte visdom, magt og autoritet. Ankh-korset er dannet af en kombination af symbolerne for det kvindelige (Isis) og det mandlige (Osiris).
Blomster Det feminine, passive princip. Når blomsten er i knop symboliserer den udviklingsmuligheder, når den er åben repræsenterer det udvikling.
Alkymi: Hvide blomster er sølv, røde blomster er guld og blå blomster er den vises blomst, som vokser op af det kosmiske æg
Bægre Vand, følelser, Europa og norden
   
Cirkel Et universelt symbol for totalitet eller helhed. Cirklen er en hellig form der hviler i sig selv, ingen begyndelse og ingen ende. Den repræsenterer også cykliske forhold som årstiderne, ugens dage, rækken af inkarnationer oa. Hermes Trismegistos: "Gud er en cirkel, hvis centrum findes overalt, og hvis omkreds ikke findes nogetsteds"
Cirkel med kors Symbol for paradiset og de fire floder der udsprang fra dets centrum, Livets Træ, og strømmede ud mod de fire verdenshjørner. Også symbol for forandring, fremgang og solen.
Cirkel med prik i midten Symbol for 1. stråle - Vilje og magt.
Astrologi: Symbol for solen.
Alkymi: Symbol for sol og guld.
Cirkel med vinger Symboliserer det oprindelige kosmiske par, den skabende himmel og den frugtbare jord. 
Ægypten: Den opgående sol, Ra, og opstandelsen
   
Engle Budbringere fra gud. Engle inddeles i ni forskellige klasser. Symboler for engle er flammende sværd, trompeter, sceptre, røgelseskar, musikinstrumenter og liljer.
Hinduistisk: Angiri er den hinduistiske budbringer mellem gud og mennesker.
   
Firkant Symbol for jorden, modsat cirklen der symboliserer himmelen. Symboliserer varighed og stabilitet men også begrænsning, som i haver, klostergårde osv. I arkitektur symboliserer firkanten den transcendentale viden, den arketypiske kontrol over alle værker. Firkanten er en magisk forsikring om vedvarende stabilitet. Cirklens kvadratur, ottekanten er et skridt på vejen til løsningen.
Kina: Cirklen og firkanten tilsammen symboliserer det fuldendte afbalancerede menneske.
Hinduistisk: Firkanten er urformen og mønstret på universets orden. 
   
Guld Guld er symbol for Solen, for oplysning.
Hænder Højre hånd er magtens hånd, det er den der rækkes i vejret til velsignelse og når man forpligter sig til noget.
Venstre hånd er den modtagende, bliver ofte forbundet med tyveri og svig.
Kristendom: En oprakt hånd med tre fingre strakt er symbol for treenigheden, tommelfingeren er Faderen, pegefingeren er Helligånden og langemand er Sønnen. De bøjede fingre ringfingeren og lillefingeren er de to sider af Kristus.
   
Kejser/-inde En inkarnation af solguden og dennes udsending på Jorden.
Kina: Kejseren er Himmelens Søn, kejserinden er den jordiske magt. Fuldkommenhed og visdom
   
Kors Universelt symbol. Symbol på det ægte menneske der var i stand til uendelig og harmonisk ekspansion på både det vandrette og det lodrette plan. Den lodrette akse er det himmelske, åndelige, intellektuelle, aktive og maskuline. Den vandrette akse er det jordiske, rationelle, passive og feminine.
Et kors med tre tværbjælker symboliserer paven.
Symbolet for 2. stråle - Kærlighed og visdom.
Kroner Står for suverænitet, sejr, værdighed, den højeste udmærkelse og indvielse.
Kristendom: Den gyldne krone betyder sejr over lasterne. Den tredobbelte krone bliver båret af paven, den symboliserer treenigheden.
   
Liljer Renhed, fred, genopstandelse, kongeværdighed. Indviet til jomfrugudinden. Jordgudindens frugtbarhed og senere himmelgudernes. I kunsten symboliserer en lilje ved siden af et sværd henholdsvis uskyld og skyld.
Alkymi: Det feminine princip.
Kristendom: Renhed, uskyld, Jomfru Maria.
Ægypten: Frugtbarhed
Jødedom: Troen på Guds hjælp. Attribut for Juda stamme.
Løve Løven er dyrenes konge. Den er dobbelttydig og symboliserer både solen og månen. Solen er varme, magt, dagslys, styrke og mod. Månen er grusomhed, angst, dyrisk begær og vildskab.
Løven er attribut for evangelisten Markus, da han i sit evangelium beskriver Kristi kongeværdighed.
Løven indgår i mange fortællinger og myter. Der er tre løver i det danske rigsvåben.
Menneske Genspejler de elementer kosmos består af. Legemet repræsenterer jorden, blodet vandet, legemets varme ilden og åndedraget luften.
Mennesket er attribut for evangelisten.
Merkurstaven  
   
Mønter Jord, fornemmelser, Amerika og vesten
   
Nøgler Alt hvad der hænger sammen med at åbne og lukke, binde og løse. Også som symbol for befrielse, viden, mysterier og indvielse. Guldnøgler symboliserer åndelig magt og nøglen til paradisets port. Alkymi: Magten til at åbne og lukke, opløsning og stivnen. Kristendom: Attribut for Sankt Peter og Paven.
   
Roser Symboliserer fuldkommenhed, fuldendelse, livets mysterium, hjertet, skønhed, lykke og vellyst. Den er også forbundet med vin, sensualitet og forførelse.
I symbolikken indtager rosen centrum i korset, enhedens punkt. Røde roser symboliserer begær, lidenskab, glæde, skønhed, fuldbyrdelse. Den er Venuses blomst og symbol for Kristi blod.
Alkymi:
Visdom, rosenhaven er det Store Værk. Det åndeliges genfødsel efter det timeliges død.
Ægypten: Roserne var indviet til Isis som symbol på den rene kærlighed, der er befriet fra det kødelige, og de blev anvendt i mysterierne i dyrkelsen af Isis og Osiris.
Kabbala: Rosens midte er solen og dens kronblade er de uendelige men harmoniske mangfoldigheder i naturen. Rosen har sit udspring i Livets Træ.
   
Sfinks Løvekrop med menneskehoved, symboliserer foreningen af intellektuelle og fysiske kræfter. Kan også symbolisere den menneskelige ånd, der besejrer de dyriske instinkter.
Skive Solen, guddommelighed, magt. Bevinget skive er tegn på magt og et symbol for solguden. Livets fornyelse, genopstandelse.
Skorpion  
   
Stokke Ild, intuition, Indien og østen
   
Sværd Luft, tanke, Ægypten og syden, 
   
Søjler En søjle er den lodrette akse der adskiller og forbinder himmel og jord. Søjlen repræsenterer ofte Livets Træ.
To søjler repræsenterer modstillede forhold, guddommens dobbelte aspekt, Livets træ over for Kundskabens Træ. De to søjler understøtter himmelen og danner porten til himmelen. At gå igennem søjlernes port betyder indvielse.
En hvid og en sort søjle symboliserer modsætninger som det maskuline over for det feminine, magt over for frihed, fornuft over for tro osv.
Kristendom og Jødedom: De to søjler i Salomons tempel var Boaz og Jakin, Styrke og stabilitet.
   
Tyr  
Vædder Virilitet, den maskuline skabende kraft. Vædderen forbindes med sol- og himmelguder, som en fornyelse af energien. Stjernetegnet Vædderen. Offerdyr. Vædderen er attribut for Osiris.
   
Ørn  

©Lene Christensen