Til forsiden

Atomer
 ▪ Menneskets grundstoffer
 ▪ Kemiske forbindelser
 ▪ Kredsløb

Væskebalancen

Energi
 ▪ Cellen

Næringsstoffer
  ▪ Kulhydrat
  ▪ Fedt
  ▪ Protein
  ▪ Alkohol
  ▪ Vitaminer
  ▪ Mineraler

Kostberegning
  ▪ De 8 kostråd

Syrer og baser
  ▪ pH-værdi

Rengøring
  ▪ Mærkning
  ▪ Faresymboler
  ▪ Miljø

Mikroorganismer
  ▪ Virus
  ▪ Bakterier
  ▪ Svampe
  ▪ Klamydier
  ▪ Smitte
  ▪ Immunforsvaret

 

 

 

pH-værdi


For at kunne angive en opløsnings surhedsgrad, har man indført begrebet pH. pH står for pondus Hydrogenii, dvs. vægt af hydrogen (brint) og er et mål for, hvor mange brintioner (H+) der er per liter væske.

pH skalaen går fra 0 til14.

Syre:
pH mellem 0 og 7
Jo lavere pH-værdi jo stærkere er syren

Neutral:
pH = 7
Vand er neutral

Base:
pH mellem 7 og 14 Jo højere værdi desto stærkere er basen

Man kan måle pH-værdien på forskellige måder. Man kan bruge et digitalt pH-meter til at aflæse værdien. Eller man kan bruge en indikator, som enten kan være en væske eller et papir.

Indikatorpapiret dyppes i væsken. Papiret skifter farve og det kan herefter sammenlignes med farveskalaen på æsken. Farven fortæller hvad pH-værdien er.

Farven eller farverne på indikatorpapiret er kemiske forbindelser, der skifter farve ved forskellige pH-værdier.

Er indikatoren en væske, tilsættes den til opløsningen man ønsker at måle pH på. Indikatoren skifter også her farve efter pH-værdien.

H-værdien er et mål for, hvor mange H+ ioner der er pr. liter væske
Jo flere H+ ioner jo lavere pH-værdi
Jo flere OH- ioner jo højere pH-værdi
 

Faktaboks

  Syrer har pH 0-7

Neutral har pH = 7

Baser har pH 7-14

 

Mange H+
Få OH-

H+=OH-

Mange OH-
Få H+

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Stærk
syre

Neutral

Stærk
base

Til toppen af siden