Til forsiden

Atomer
 ▪ Menneskets grundstoffer
 ▪ Kemiske forbindelser
 ▪ Kredsløb

Væskebalancen

Energi
 ▪ Cellen

Næringsstoffer
  ▪ Kulhydrat
  ▪ Fedt
  ▪ Protein
  ▪ Alkohol
  ▪ Vitaminer
  ▪ Mineraler

Kostberegning
  ▪ De 8 kostråd

Syrer og baser
  ▪ pH-værdi

Rengøring
  ▪ Mærkning
  ▪ Faresymboler
  ▪ Miljø

Mikroorganismer
  ▪ Virus
  ▪ Bakterier
  ▪ Svampe
  ▪ Klamydier
  ▪ Smitte
  ▪ Immunforsvaret

 

 

 

Rengøring


I vores daglige liv gør vi brug af en lang række forskellige rengøringsmidler til at lette vores arbejde. Vi bruger f.eks. wc-rens til toiletter, eddikesyre til at afkalke kaffemaskiner og alkohol til at pudse vinduer.

Normalt er vi glade for de mange stoffer, som gør dagligdagen lettere, men vi må gøre os klart, at nogle af dem har uønskede bivirkninger. Når wc-rens er godt til at gøre toiletter rene, hænger det sammen med, at det er ætsende. Får vi det på hænderne eller i øjnene, ætser det lige så effektivt her som i toilettet.

Miljøvenlig rengøring

Miljøvenlig rengøring handler om at bruge så få rengøringsmidler som muligt. Men det handler også om at bruge de miljørigtige midler i de rigtige mængder.

Rengøringsstandard

Man ønsker forskellig rengøringsstandard alt efter hvad stedet skal bruges til. Nogle steder ønsker man at der skal være ekstra rent.

Ved sterilisation dør alle mikroorganismer
På operationsstuer steriliserer man instrumenter og omgivelser. Det gør man for at slå bakterier og andre mikroorganismer ihjel, så man kan undgå infektion i operationssårene.

Ved desinfektion begrænses antallet af mikroorganismer
I fødevareindustrien skal der desinfektion til for begrænse antallet af mikroorganismer. Det gør man for, at undgå at bakterier overføres til vores madvarer og dermed gør os syge.

Ved almindelig rengøring nedsættes antallet af mikroorganismer
I vores hjem gør vi rent af sundheds- og sikkerhedsmæssige årsager.

Snavs

Alt efter hvilken type snavs der er tale om, skal vi bruge forskellige metoder for at fjerne det. Er snavset løst og tørt fjernes det med en støveklud eller en støvsuger. Fedtet snavs skal først opløses med vand tilsat et egnet rengøringsmiddel, før det kan fjernes. Det er vigtigt at vide hvad snavset består af, så man effektivt kan fjerne det. Ofte er snavs sammensat af forskellige bestanddele f.eks. består røg af kulstøv og tjære, mens blod består af protein, fedt og farvestof.

Snavs kommer:
  • gennem luften (støv, røg, insekter)

  • ved spild (kaffe, aske, papir, madrester)

  • ved afsmitning (fodtrin, fra hæle, fingeraftryk)

  • ved udfældning (aflejring af kalk, rust, sod, fedt)
     

Brug få rengøringsmidler

Faktaboks

Den daglige rengøring kan i de fleste hjem klares med fire rengøringsmidler.
  • Håndopvaskemiddel til overflader der kun er lidt snavsede, f.eks. vinduer, spejle og plastoverflader.

  • Universal rengøringsmiddel til mere snavsede overflader, samt fliser, rustfrit stål, lakerede gulve m.m. Til materialer, som ikke tåler universalrengøringsmiddel, anvendes specialmidler f.eks. sæbespåner til linoleum.

  • Eddike eller afkalkningsmiddel til at fjerne kalk fra f.eks. håndvask, wc-kummer, rustfrit stål, plast og til afkalkning af elkedel og kaffemaskine.

  • Miljømærket wc-rens til desinfektion og til at fjerne kalk fra toiletkummer.

Bland aldrig rengøringsmidler

Bland aldrig forskellige rengøringsmidler da der kan dannes giftige dampe. F.eks. dannes der giftige klordampe, hvis man blander klor- og syreholdige rengøringsmidler.
 

Vand og rengøringsmiddel

Ved næsten al rengøring har vand en vigtig funktion. Vandet løsner snavset, fordeler rengøringsmidlet, transporterer varme og rengøringsmiddel til de flader, der skal rengøres og transporterer snavset bort fra de rengjorte flader.

Vandet har i sig selv overfladespænding, den brydes når vi kommer et rengøringsmiddel i. Vandet får således en bedre evne til, at befugte den flade der skal rengøres.

 

Til toppen af siden