Til forsiden

Atomer
 ▪ Menneskets grundstoffer
 ▪ Kemiske forbindelser
 ▪ Kredsløb

Væskebalancen

Energi
 ▪ Cellen

Næringsstoffer
  ▪ Kulhydrat
  ▪ Fedt
  ▪ Protein
  ▪ Alkohol
  ▪ Vitaminer
  ▪ Mineraler

Kostberegning
  ▪ De 8 kostråd

Syrer og baser
  ▪ pH-værdi

Rengøring
  ▪ Mærkning
  ▪ Faresymboler
  ▪ Miljø

Mikroorganismer
  ▪ Virus
  ▪ Bakterier
  ▪ Svampe
  ▪ Klamydier
  ▪ Smitte
  ▪ Immunforsvaret

 

 

 

Miljø


Alle vaske og rengøringsmidler indeholder stoffer, der er skadelige for vandmiljøet. Når vaskevandet hældes i kloakken, ledes det med spildevandet og ender i søer, vandløb, fjorde og have. Det meste af spildevandet i Danmark renses, men ca. 10 % ledes stadig urenset ud. Selv om vandet løber igennem et rensningsanlæg, er det ikke nogen garanti for at det bliver rent. Mange af de miljøskadelige stoffer passerer lige igennem rensningsanlægget og ender i naturen.

Man kan skelne mellem stoffer der forekommer i naturen i forvejen og kemiske stoffer, som ikke forekommer i naturen.

Naturlige stoffer

De naturligt forekommende stoffer som ammoniak og fosfat, gør skade ved at virke som gødning, men de kan og vil blive nedbrudt før eller siden. Fosfat tilsættes rengøringsmidler for at binde kalken. I dag er fosfat ikke noget større problem i spildevandet, da de fleste rensningsanlæg renser for det. Hvis man bor i et område, hvor der ikke er fosfatrensning på spildevandet er det en god ide at bruge rengøringsmidler uden fosfat.

For meget fosfat i vandet skaber betingelser for en øget algevækst i vandløb, søer og kystnære områder. Når algerne dør, synker de til bunds og der sættes en forrådnelsesproces i gang, som forbruger ilten i vandet. Livsbetingelserne i vandet forsvinder når ilten forsvinder, det kaldes iltsvind. Når ilten er væk dør fisk, muslinger og andre vandlevende dyr.

Kemiske stoffer

De stoffer som ikke forekommer naturligt i naturen er ofte giftige for fisk og andre vandlevende organismer. Rengøringsmidler indeholder forskellige kemiske stoffer såsom, de vaskeaktive stoffer (tensiderne), EDTA eller klor, der alle er miljøbelastende.

Nogle af de miljøskadelige stoffer er nødvendige for at gøre rengøringsmidlerne effektive. Men mange af stofferne er overflødige i forhold til vaskeeffektiviteten, f.eks. kan parfume og farvestoffer godt undlades.

For at nedbringe miljøbelastningen kan du som forbruger være med til at begrænse brugen af rengørings- og vaskemidler. Du kan bruge det mindst giftige produkt ved at vælge et miljømærket rengøringsmiddel. Du kan også sørge for ikke at overdosere midlet.
 

Faktaboks

En af de sætninger man ofte møder i forbindelse med kemiske midler er, sørgeligt nok:

Konsekvenser for miljøet er ikke fuldt ud kendte.

Til toppen af siden