Til forsiden

Atomer
 ▪ Menneskets grundstoffer
 ▪ Kemiske forbindelser
 ▪ Kredsløb

Væskebalancen

Energi
 ▪ Cellen

Næringsstoffer
  ▪ Kulhydrat
  ▪ Fedt
  ▪ Protein
  ▪ Alkohol
  ▪ Vitaminer
  ▪ Mineraler

Kostberegning
  ▪ De 8 kostråd

Syrer og baser
  ▪ pH-værdi

Rengøring
  ▪ Mærkning
  ▪ Faresymboler
  ▪ Miljø

Mikroorganismer
  ▪ Virus
  ▪ Bakterier
  ▪ Svampe
  ▪ Klamydier
  ▪ Smitte
  ▪ Immunforsvaret

 

 

 

Faresymboler


Der er risici forbundet med anvendelsen af mange kemikalier. De kan være giftige, ætsende, brandfarlige eller eksplosive. Derfor har miljøministeriet udsendt en liste over farlige stoffer og en række krav til mærkning af deres emballage. Stofferne inddeles i ti såkaldte fareklasser, og emballagen skal mærkes med nedenstående faresymboler. Der kan godt være mere end et faresymbol på et kemikalie.

Faresymbolerne, der skal være sorte på orangerød baggrund, er meget iøjnefaldende og giver brugeren et signal om at passe på. For at brugerne kan få mere præcise oplysninger, skal etiketterne på kemikalierne også rumme korte forklarende tekster. Disse tekster er blevet standardiseret af miljøministeriet.

Man skelner mellem risikobeskrivelser, de såkaldte R-sætninger, og sikkerhedsforskrifter, de såkaldte S-sætninger. I ministeriets forskrifter er R-sætningerne nummereret R1, R2, R3 osv. Og S-sætningerne S1, S2, S3 osv. På kemikaliernes etiketter er S- og R-sætningerne dog skrevet i den fulde ordlyd, da betegnelser som R35 eller S12 ikke siger de fleste ret meget.
 


Sundhedsskadelig

Det betyder, at man kan få det dårligt hvis man arbejder med disse stoffer. De kan være skadelige for helbredet på længere sigt, hvis man benytter stofferne ofte uden at arbejde efter forskrifterne. Man kan f.eks. få skader på lunger, lever og hjerne. F.eks. er flasker med petroleum mærket som Sundhedsskadelig.


Lokalirriterende

F.eks. er WC-rens og mange andre rengøringsmidler ofte lokalirriterende. Stoffer der er lokalirriterende, kan give kløe, udslæt og rødmen hvis de kommer på huden, og de kan være farlige for øjnene.


Miljøfarlig

Det fortæller, at stoffet er skadeligt for naturen, hvis det hældes i afløbet eller kloakken. Generelt gælder, at alle kemikalier man anvender derhjemme ikke bør hældes i kloakken, men nogle stoffer er mere skadelige end andre. Hvis man er miljøbevidst, så afleverer man rester af kemikalier på genbrugspladsen, hvor de kan sørge for, at tingene bliver bortskaffet uden at være til fare for miljøet.


Meget brandfarlig

Det findes på flasker med særligt letantændelige stoffer, f.eks. rensebenzin, sprit og acetone.
 


Yderst brandfarlig

Brandfarlige stoffer skal man ikke anvende i nærheden af ild.


Ætsende

Det findes på f.eks. saltsyre og kaustisk soda. Ætsende betyder, at stoffet kan lave grimme sår der svarer til en forbrænding. Får man ætsende stoffer på huden eller i øjnene, skal man straks skylle med vand og tage på skadestuen.

 

Faktaboks

R-sætninger
beskriver Risikoen ved at arbejde med stoffet.

S-sætninger
angiver sikkerhedsforanstaltninger der skal opfyldes ved brug af stoffet.


Til toppen af siden
 

Test din viden om faresymboler