Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

 

Mennesket
 
Kroppen
Æterlegemet
Astrallegemet
Mentallegemet
Sjælen
 
Centrene
Rodcentret
Haracentret
Solarplexus
Hjertecentret
Halscentret
Pandecentret
Kronecentret

 

 

Sjælen

I sjælen bor vores sande identitet, det er det vi stræber efter at blive. Der hvor vi kan sige "jeg er". Sjælen indeholder alle de evner og kvaliteter, som vi er født med og som vi har til rådighed i vores liv. Den indeholder kun stærke sider, som f.eks. lederevner, balance, kærlighed, generøsitet, upartiskhed, visdom, intuition, ærlighed osv. Vi fødes altså ganske uskyldige. Alle de negative sider findes i astral og mentallegemet og er noget vi selv skaber i løbet af livet (eventuelt med vore forældres hjælp).

Hvis man kunne se sjælen ville man se et æggeformet legeme der stråler og funkler i alle regnbuens farver. Sjælen forbliver igennem mange liv mens alle de lavere legemer skiftes i hvert nyt liv. Sjælen opsamler essensen af personlighedens erfaringer gennem hvert liv. Den er opbevaringssted for alle gode erfaringer og kun det gode kan optages i sjælen. F.eks. hver gang vi føler ægte uselvisk kærlighed giver vi lidt til sjælens udvikling. Sjælen indeholder de årsager der bliver til de manifesterede virkninger på de lavere planer.

Når vi er i kontakt med sjælen er vi i balance med os selv, og vi udstråler glæde og harmoni til vore omgivelser. Ingen problemer er store og uoverskuelige og vi føler os opløftede og kærlige. Vi har styrken til at gøre det nødvendige i enhver situation.

Sjælen er af en anden verden og kan kun vanskeligt sammenlignes med noget vi kender. Det er de overordnede princippers verden. Det er derfra vi får et kald, til f.eks. at tage ud i verden og lave uselvisk u-lands hjælp, eller til blive præst. Det er derfra vi får uanede kræfter til at flytte tonstunge jernbjælker eller biler der fastholder tilskadekomne.

For at man kan komme i kontakt med sjælen, skal man have ryddet op i blokeringerne først og fremmest i det æteriske og astrale legeme. Hvis der er for mange blokeringer er disse legemer for træge eller langsomt flydende til at kunne modtage sjælens vibrationer. Når først kontakten er etableret starter en selvhealingsproces, og vi bliver mindre afhængige af terapeuter.

 

 

©Lene Christensen