Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

 

Mennesket
 
Kroppen
Æterlegemet
Astrallegemet
Mentallegemet
Sjælen
 
Centrene
Rodcentret
Haracentret
Solarplexus
Hjertecentret
Halscentret
Pandecentret
Kronecentret

 

 

Æterlegemet

Det æteriske legeme er tættest på kroppen og udstrålingen fra det rækker 5-10 cm ud fra kroppen. Æterlegemets opgave er at optage, lagre og videregive livsenergi. Livsenergien er den energi som udsendes fra solen og som vi kender som ultraviolet og infrarød stråling. Når vi dør er det fordi vi mister evnen til at optage livsenergi.

Æterlegemet har ikke en bevidsthed, det videregiver blot informationer fra de indre plan til hjernen og det fysiske legeme. Hvis man kunne se det æteriske legeme ville man kunne se et fint netværk af lysende tråde. Det fysiske legeme gennemstrømmes af og er bygget efter denne gyldne lysende støbeform. Der hvor linierne i netværket krydser hinanden opstår der kraftfelter, det er de æteriske energipunkter.

I det æteriske legeme er der desuden syv store energicentre, de kaldes også chakraer. De er placeret op langs forsiden af rygraden og helt op til toppen af issen. Chakraerne har særlige fysiske og psykiske egenskaber, de overfører energi fra sjæls, tanke og følelseslegemerne til det æteriske legeme. De æteriske energistrømme står i forbindelse med det autonome nervesystem, som igen stimulerer de hormonproducerende kirtler til at frigive hormoner, som igen påvirker kroppens funktioner. Man kan således sige, at kroppens funktioner er et billede på, hvordan de ikke-fysiske energier fungerer.

Det æteriske legeme er opdelt i fire forskellige lag. Lagene adskiller sig fra hinanden ved at være opbygget af partikler af forskellige størrelse og svingningshastighed.
De fire lag er, set fra det yderste og mest fine:
  • sundhedsauraen, der fungere som vores immunforsvar
  • livsaktivitetsauraen, som er et billede på, hvordan vi manifesterer os i verden med handling, følelse og tanke
  • sandhedsauraen, som viser ægtheden i vores udtryk eller handling
  • den kemiske strukturs aura, som modtager og fordeler livsenergi og dermed optagelse af næringsstoffer som f.eks. vitaminer og mineraler

Sundhedsauraen er den del af vores aura som kan give andre mennesker energi i forbindelse med healing. Hvis man har et stærkt æterisk lag vil man virke livgivende på andre, har man et svagt lag vil man ubevist forsøge at tappe energi fra andre. Sygeplejersker, pædagoger eller hjemmehjælpere, der har med mennesker i energiunderskud at gøre, vil være i farezonen for på et eller andet tidspunkt at føle sig udbrændte. De glemmer sig selv til fordel for andre og glemmer derved at få tilført frisk livsenergi som erstatning for det der er blevet tappet. De skal lære at give andre uden at tappe deres eget energisystem.

Det er det æteriske legeme der bestemmer, hvordan vores fysiske krop har det. Hvis man er syg og man forestiller sig, at man fjerner ubalancerne i det æteriske legeme, vil den fysiske krop også blive rask. Det er måske der den konventionelle lægevidenskab tit går forkert. Den fjerner de fysiske problemer, men ubalancen i det æteriske er der stadig, og det vil resultere i at sygdommen, eventuelt i en ny forklædning vil dukke op igen. Da det er de indre plan der styrer det æteriske er det ofte nødvendigt at gå ind og bearbejde følelser og trosmønstre for at rette op på balancen i æterlegemet.

Alt har et æterisk legeme, mennesker, dyr, planter, sten og planeter.

Indenfor videnskaben er man ved at erkende det menneskelige energifelt, som er det samme som det æteriske legeme. Med fysikkens kvanteteorier er de første skridt taget til en større erkendelse af den usynlige verden.

 

©Lene Christensen