Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

 

Mennesket
 
Kroppen
Æterlegemet
Astrallegemet
Mentallegemet
Sjælen
 
Centrene
Rodcentret
Haracentret
Solarplexus
Hjertecentret
Halscentret
Pandecentret
Kronecentret

 

 

Pande centret

Antal opdelinger: 96 blade
Placering: Midt på panden
Kirtel: Hypofysen
Farve: Indigo
Sans: ESP, den 6. sans
Ansvarlig for: Erkendelse af væren
 

Pande-centret korresponderer til hypofysen, som er en ærtstor kirtel, der er placeret ca. midt i vores hjerne. Pandecentret er stedet for intelligens, forståelse, intuition, klarsyn og retning i livet. Centret er i forbindelse med det mentale legeme. Det er også det center der kaldes det tredje øje. Hvis man kan se en andens aura er det det tredje øje man bruger.

For at få balance i pandecentret skal vi som børn lære at se ind i os selv og stole på vores intuition. Barnet er fra starten udforskende og nysgerrigt og ønsker svar på alt mellem himmel og jord. Hvis barnet konstant bliver afvist, måske fordi den voksne ikke kender svaret, lærer det med tiden at undertrykke lysten til at søge efter svar.

Harmonisk funktion
En god kontakt til pandecentret giver en fornemmelse af hvilken retning man skal tage i livet. Intuitionen fører en på rette vej og sindet vil være let. Man er vågen, har en aktiv forstand og åndelige evner.

Man har en veludviklet evne til at visualisere, og har evne for at opfatte sammenhænge intuitivt.

Disharmonisk funktion
Et pandecenter der er ude af balance gør os forvirrede, vi ved ikke hvilken retning vi skal gå. Der er også problemer med at tage beslutninger. Sindet er ofte tungt og mørkt, man er en sortseer. Man forsøger ved hjælp af fornuft at få lidt orden i tilværelsen, men der mangler et helhedssyn som kan bløde op for den rationelle fornuft.

Man kan forsøge at påvirke andre mennesker ved hjælp af tankeoverføring, hvilket heldigvis sjældent er muligt.

Sygdomme
Pandecentret styrer øjne, næse, pinealkirtlen og hypofysen. Det styrer også udviklingen af intelligens og indlæringsevne.

Ubalance kan give sygdomme som hjernetumorer, nervemæssige sygdomme, blindhed, migræne, pandehulebetændelse, nervøsitet, tungsind, skizofreni, indlæringsvanskeligheder, søvnforstyrrelser.

Hypofysen
Hypofysen er med til at regulere det meste af hormonsystemet. Den kan opfattes som hormonsystemets kommandocentral, der modtager og videregiver ordrer til de andre kirtler. Hypofysen styrer vækst-, stofskifte-, binyrebark-, køns- og mælkekirtelhormoner.

Hvis hypofysen er ude af balance er mennesket typisk blokeret i sin evne til at modtage og forstå de henvendelser som er rettet imod dem og de kan heller ikke selv formidle budskaber. De har ingen overblik og de mangler klarhed og væver rundt uden at sige noget. Ofte får de sagt tingene på en anden måde end de er ment og kan derfor komme til at såre andre, selv om de egentligt mente det godt.

Hypofysen er ansvarlig for produktion af mange forskellige hormoner:

  • Væksthormon - som styrer cellernes vækst. Har vi nok hormon er vi vitale, ungdommelige og virile i krop og sind. Har vi for lidt af hormonet er vi fede, slaskede og mangler livsenergi.
  • Prolaktin - som er menneskets omsorgshormen. Prolaktin styrer kvindernes evne til at danne mælk, men det styrer også den sociale og kærlige binding der gerne skulle finde sted til det nye barn. Det styrer også vores egen omsorg for os selv. Er der for lidt hormon vil vi ikke drage omsorg hverken for os selv eller andre.
  • Binyrebarkstimulerende hormon (ACTH) - som styrer stressniveau og hjernes produktion af serotonin (lykkestof). Det styrer også binyrernes produktion af cortisol.
  • Stofskiftestimulerende hormon (TSH) - som styrer vores handlekraft. For meget TSH giver en overaktiv skjoldbruskkirtel og for lidt en underaktiv skjoldbruskkirtel, hvilket vil give et for højt eller et for lavt stofskifte. Begge tilstande bringer kroppen i krise. Tilstanden starter ofte på grund af uhensigtsmæssige forhold i sind, følelser eller adfærd. Det er derfor vigtigt at vi reagerer på de følelser og tanker vi har og ikke stuver dem ned i underbevidstheden hvor de ender som en blokering.
  • Kønshormonregulerende hormon (LH/FSH) - som styrer vores territorielle og seksuelle handlingshormon. Igen har vore tanker, følelser og oplevelser indflydelse på mængden af hormon i blodet. Balancen mellem de to hormoner styrer balancen mellem vore hjernehalvdele, og bestemmer derfor om det er den maskuline eller den feminine del af vores personlighed der dominerer.

En hypofyse i balance kan modstå alle omvæltninger i tilværelsen. En hypofyse ude af balance er en rullende lavine der kan efterhånden dukke alskens sygdom op, som myoser, allergi, eksem, astma, gigt osv.

Hypofysen er underbevidsthedens fysiske manifestation. Underbevidstheden er fyldt med fortidens konklusioner og erfaringer af livets oplevelser. Den styrer vores liv igennem de skjulte mønstre vi har indprogrammeret gennem livet. Vi kan ikke huske de oplevelser og erfaringer der har skabt vores handlemønster, vi handler blot som vi har lært. Oplevelser fra fortiden kan altså være årsag til nutidens sygdom. For at få en velfungerende hypofyse er det derfor nødvendigt at rette bevidstheden mod sindets mørke og uklare sider.

Opnå balance
For at genoprette balancen i hypofysen skal man genskabe orden i den indre og den ydre tilværelse. Ryd op i din fysiske tilværelse, genopret en god økonomi, skab orden i skrivebordsskuffen, skab orden i dine personlige forhold. Ryd op i dine indre forhold, få bearbejdet fortidens traumer (dvs. dit forhold til din mor, far og søskende), så du kan tilgive både dem og dig selv.

©Lene Christensen