Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

 

Mennesket
 
Kroppen
Æterlegemet
Astrallegemet
Mentallegemet
Sjælen
 
Centrene
Rodcentret
Haracentret
Solarplexus
Hjertecentret
Halscentret
Pandecentret
Kronecentret

 

 

Centrene

I den æteriske aura findes der 7 store energicentre eller chakraer. Deres energi er ikke æterisk, men består af energier fra forskellige bevidsthedsniveauer. Vores forskellige legemer kommunikerer med den fysiske krop igennem centrene. Centrene påvirker kroppen ved at stimulerer hver sin hormonkirtel. Hormonkirtlerne stimulerer hinanden og vores nervesystem. Systemet virker også den anden vej, så de påvirkninger vi får udefra formidles indad, med centrene som bindeled mellem den ydre verden og vores legemer.

Den energi der findes i centrene er individuel for hvert menneske, da det er et sammensurium af de ting vi har været ude for i løbet af vores liv. Alt hvad vi kommer ud for igennem livet oplagres i centrene og i legemerne. Det er de oplagrede erfaringer vi trækker på, når vi reagerer og opfører os som vi gør.

Cirkulationen i chakraet skaber en farve, jo klarere farven er desto bedre er funktionen i centret. Hvert center har sin egen vibration og derfor sin farve. Centrene er forbundet med hinanden ved rygraden. Når der kommer en impuls modtager de alle den samme information, men de reagerer forskelligt på den i forhold til deres forskellige opgaver. 

 

 

Center Antal opdelinger Placering på forsiden Placering på bagsiden Kirtel Farve Sans
Krone 960 Toppen af hovedet   Pinealkirtlen Rødviolet  
Pande 96 Midt på panden   Hypofysen Indigo 6. sans /intuition
Hals 16 I halsgruben 4. halshvirvel
Bunden af nakkehulen
Skjoldbruskkirtlen Blå Hørelse
Hjerte 12 Midt på brystben 3. brysthvirvel
Mellem øverste kant af skulderbladene
Brislen (thymus) Grøn Følelse
Solar plexus 10 Et par cm under brystbenet 7. brysthvirvel
Mellem nederste spidser af skulderbladene
Bugspytkirtlen Gul Syn
Abdominal 6 Fire fingerbredder under navlen 3. lændehvirvel
Lændesvajet
Seksualkirtler
Æggestokke, testikler, prostata
Orange Smag
Rod 4   3. korsbenshvirvel
Midt på korsbenet
Binyrer Rød Lugt

Der er to forskellige former for energi i centrene, nemlig livsenergi fra solens kerneprocesser og åndelig energi. Energien påvirker hormonkirtlerne, der producerer de nødvendige hormoner. Hormonerne bliver transporteret rundt af blodet og påvirker på den måde vores nervesystem. Nervesystemet reagerer i overensstemmelse med de signaler det får fra vores hormoner og skaber derved vores velbefindende eller mangel på samme.

Vi fødes som regel med velfungerende centre, men i løbet af livet, får vi lavet en masse blokeringer. Blokeringerne opstår i de situationer, hvor vi bremser den naturlige energistrøm, og undertrykker os selv for at blive accepteret af familiens normer. Når centret er blokeret, bliver rotationen bremset og vi bliver dårligere til at optage livsenergi og dårligere til at kommunikere med kroppen gennem hormonkirtlerne. Vi får det med andre ord halvdårligt (og til tider rigtigt dårligt), og det kan være både mentalt, psykisk og fysisk. Blokeringerne kan løsnes ved, at vi får øje på de uhensigtsmæssige følelses- og tankemønstre, som vi har skabt. Når vi har set mønstret kan vi få det bearbejdet, eventuelt med hjælp fra en behandler.

Det er en dårlig ide at meditere på centrene, de kan meget let komme ud af balance derved.

For at skabe ro kan man anbringe hænderne et par minutter på centrene i denne rækkefølge:

En hånd på hara- og den anden på halscentret
En hånd på solar plexus og den anden på hjertecentret
En hånd på panden og den anden på hjertecentret

Centrenes rotationsretning er mod uret set udefra, både på forsiden og på bagsiden af kroppen. I forskellige systemer beskrives dog andre rotationsretninger.

Centre i andre riger
På vores udviklingsvej er vi passeret igennem mineral-, plante- og dyre-riget for nu at befinde os i menneskeriget. På denne rejse har vi for hvert nyt rige fået flere aktive centre.

I mineralriget er der kun et aktivt center nemlig rodcentret. Mineralerne fødes fra jordens indre gennem de voldsomme processer vi kender som vulkanudbrud og jordskælv. Mineraler er udelukkende fysisk væren, de kan ikke føle, tænke eller bevæge sig. De må vente på at sol, regn og frost forandrer dem eller flytter dem et andet sted hen. Når mineralerne er pulveriseret til ganske små bestanddele, kan de optages i planterne gennem rødderne.

I planteriget er der tre aktive centre, rod, hara og solarplexuscentret. Planter er fysisk væren, de kan optage næring og vand og de kan bevæge sig ved at vende blade og blomster mod solen, sprede frø og strække rødderne mod vandet. Planter har også følelser, man har i forsøg konstateret, at skader man en plante, kan den huske det. Den bliver efterfølgende bange, hvis man kommer i nærheden af den igen. Planterne har en livscyklus der er kortere end mineralernes. Vi optager energi fra planterne når vi spiser dem.

I dyreriget er der fem aktive centre, rod, hara, solarplexus, hjerte og halscentret, jo mere højtstående dyret er jo mere aktive er centrene. Hjertecentret hos dyrene gør, at de kan føle omsorg og kærlighed til deres afkom. Der eksisterer også et vist omfang af altruisme i dyreriget, hvis en unge afvises af sin mor, kan en anden i flokken adoptere ungen og opfostre den som sin egen. Halscentret er centret for lyd og kreativitet. Dyr kan brøle, muhe, øffe, vovve osv. så vi er ikke i tvivl om, at de kan kommunikere med hinanden og os og give udtryk for forskellige følelser. Halscentret står også for kreativitet, og alle der har haft hund eller kat ved, at dyr kan være kreative og humoristiske og udtænke forskellige udspekulerede "jokes" overfor både hinanden og deres ejere. Kreativiteten kommer også til udtryk, når dyr overlever under vanskelige forhold.

 

©Lene Christensen