Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

 

Mennesket
 
Kroppen
Æterlegemet
Astrallegemet
Mentallegemet
Sjælen
 
Centrene
Rodcentret
Haracentret
Solarplexus
Hjertecentret
Halscentret
Pandecentret
Kronecentret

 

 

Mentallegemet

Mentallegemet eller tankelegemet som det også kaldes er det legeme der tænker. Det kan skabe billeder, forestillinger og forklaringer. Dets formål er at give os retning. Med det kan vi styre det astrale legeme og derfor også det fysiske legeme.

Det mentale legeme ses som et fint tåget omrids der følger kroppens kontur, udover det er der en finere tåge der ligger som et kugleformet energifelt omkring kroppen. Det mentale legeme kan deles op i en logisk tænkende og en intuitiv del. Det er det der bestemmer vores intelligens. De fleste mennesker bruger kun den del af det mentale legeme der ligger omkring hjernen, mens det kæmpe potentiale der ligger i resten af det mentale legeme ligger ubenyttet hen. Når vi får en aha-oplevelse er det glimt fra denne ellers ubenyttede del.

Mentallegemet vokser i takt med personens udvikling. Hos et uudviklet menneske er mentallegemet lille, mens det hos et højt udviklet menneske er stort. Man kan næsten beskrive tankerne som vibrerende lyd, der når de passerer gennem det mentale legeme ses som glimt i lysende changerende farver, måske lidt ligesom man har set i fjernsynet, hvor man har ladet musik passere gennem et apparat der har lavet musikken om til flydende billeder i farver.

Det mentale legeme er under konstant forandring døgnet rundt. Enhver tanke fremkalder en impuls i det ved at danne mentalt stof. Tankevibrationer i det mentale legeme kan danne en tankebølge eller en tankeform. Tankebølgen kan sendes ud og eventuelt opfattes af eller påvirke andre mennesker. Vi, der lever i storbyer, vader i bogstaveligste forstand rundt i et hav af tankebølger udsendt af alle mulige mennesker. Vi påvirkes af disse tankebølger med mindre vi har et rent hjerte og en ren tankegang. Hvem kender ikke fornemmelsen af, at komme ind i et rum med en "dårlig stemning" og i løbet af kort tid selv være blevet i dårligt humør, uden egentligt at vide hvorfor.

Man kan sammenligne mentallegemet med en radiosender, da vi både kan sende og modtage tankebølger. Ligesom man på en radio kan stille ind på et bestemt program, kan vi stille ind på en bestemt person. Dette er forklaringen på tankelæsning, vi er i stand til at opfange personens tankebølger og vi forstår dem.

I mental legemet ligger vore trosmønstre, både dem fra tidligere liv og dem vi har fået i løbet af dette. Det kan f.eks. være trosmønstre der fortæller os, at vi ikke er værdige til at leve, eller at alle andre mennesker er bedre end mig eller jeg er kun værd at elske når jeg gør noget for andre eller tusinde andre ting. Det er vigtigt at få ryddet ud i alle de trosmønstre for de ligger som stagneret mental energi og hindrer vores frie udfoldelsesmuligheder. Vi er ikke altid klar over at vi har de trosmønstre vi har, de har ofte fulgt os helt fra barndommen og er derfor en indgroet del af os. Det kræver mod og personlig udvikling at give slip på dem.

Hver gang vi har en negativ tanke om os selv skaber vi energi i det mentale felt. Hvis vi har alt for mange negative tanker igennem lang tid vil denne energi efterhånden få så meget magt, at vi snart ikke kan tænke på andet end hvor dårlige mennesker vi er. Det er vigtigt at tilgive sig selv for de småfejl vi begår livet igennem. De er jo blot til for at vi skal lære af dem.

 

©Lene Christensen