Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

 

De syv stråler
 
1. stråle
2. stråle
3. stråle
4. stråle
5. stråle
6. stråle
7. stråle
 
Oversigt
over strålerne

 

 

3. Stråle - Aktiv intelligens

Planet: Saturn
Religion: Ægyptisk, kaldæisk
Krystal: Smaragd, Akvamarin, Jade, Malakit
Farve: Smaragdgrøn, Grøn, Sort
Planteriget: Kornsorter
Kunstart: Litteratur, prosa, taler, foredrag
Planetarisk leder: Venetianeren

 

Tankefrø: Den lysende klarhed, det skabende sind

3. stråle er Guds tredje aspekt, det er Helligånden, Guds intelligens. Det er det princip, som bringer lys ind i stoffet. Den indeholder evnen til at opbygge, fuldkommengøre og manifestere det fysiske, astrale og mentale plan. 3. stråle har fire understråler, 4., 5., 6. og 7. stråle. De fire er forskellige aspekter af 3. stråle, og tilsammen arbejder de på, at bringe menneskeheden i harmoni med Guds plan.

3. stråle er den der opbygger civilisationen, den stimulerer især uddannelsessystemer, kunst, litteratur og andre fremtrædende tegn på en forfinet og intelligent civilisation.

De tre første stråler er manifesteret i mennesket gennem Ånden (1. stråle), Sjælen (2. stråle) og Personligheden (3. stråle). Alle personligheder er derfor dybest set påvirket af 3. stråle, uanset hvilken stråle de ellers er på.

Store 3. stråle personligheder er de kendte filosoffer og de store videnskabsmænd. Det er forskere der udfra kernen i et problem ser alle detaljerne i et samlet og logisk mønster. Den ideelle kombination for en forsker er 3. stråle personlighed kombineret med et systematisk og logisk 5. eller 7. stråle mentallegeme. Uden dette vil forskeren bevæge sig på et abstrakt niveau, som andre ikke kan følge.

3. stråle mennesker kan blive gode organisatorer og planlæggere. De har en evne til at overskue detaljer og se de store linjer, de har en god koncentrationsevne og er tålmodige. De er fleksible og kan hurtigt ændre planerne hvis det bliver nødvendigt. En god strålesammensætning for store statsmænd er 1. og 3. stråle sammen, Churchill og Gorbatjov er eksempler på dette.

De positive sider ved 3. stråle er en klar opfattelsesevne, især i forhold til grundprincipper, forståelse, evne til at fortolke, tilpasningsevne, takt, værdighed og en erkendelse af stilhedens kraft. De har en tilbøjelighed til at trække sig tilbage fra en opgave eller et problem, og undersøge det grundigt med abstrakte tænkning. På et tidspunkt vil alle sider være grundigt belyst og og løsningen ligger lige for. 

Det mindre udviklede 3. stråle menneske er en drømmer eller en teoretiker, der ikke får handlet. Det skal først se sagen fra alle sider, før det kan beslutte sig. For andre kan det se ud til at de lever i deres egen verden. De kan være dissideret sjuskede med deres udseende, upræcise, uengagerede og dovne. De er iderige men upraktiske og mangler kraften til at gennemføre ideerne. De har en tendens til at springe over hvor gærdet er lavest ved at sjuske med arbejdet.

Den største lidelse for et 3. stråle menneske er at blive afsløret som værende inkompetent eller at se sine egne fejltagelser i øjnene. De mener selv at de er ufejlbarlige, derfor er det et stort slag at miste værdigheden, ved ikke længere at være fuldkomne. 

3. stråle mennesker er gode fredsmæglere, i konflikter sørger de for, at alle bliver tilfredse med resultatet. Løsningen er ikke nødvendigvis den mest retfærdige, da de ikke kan skære igennem selvom der findes en rigtig løsning. De er konfliktsky og forsøger at undgå at lægge sig ud med stærke personligheder.

Ofte er 3. stråle personer optaget af flere forskellige arbejdsområder samtidig, de vil være både astronom og astrolog, fysiker og metafysiker, kemiker og alkymist.

Udviklingen for en 3. stråle person sker igennem at bekæmpe tendensen til at isolere sig og ved at holde op med at stole for meget på egne vurderinger og ideer. De skal lære at forene intelligens med medfølelse. Intelligensen øges ved at flere og flere små bidder af de kosmiske love og sandheder forstås. Medfølelsen udvikles ved at 3. stråle mennesket hele tiden forsøger at forbinde sig med sine medmennesker.

Som kunde i en butik vil personen allerede før sin indtræden i butikken have dannet sig en klar forestilling om, hvad der skal købes. Der handles høfligt, men upersonligt og uengageret, det er kun varens egnethed der har betydning. Prisen diskuteres kun hvis den er urimelig. Hvis varen ikke er anvendelig, meddeles dette uden megen følelse for ekspedienten.

3. stråle på Sjælen (set fra personligheden)

Den indre fornemmelse af en 3. stråle Sjæl opleves som en indstrømning af kreativ aktiv intelligens. Den forsøger at stimulere til mental aktivitet. Tjenesten sker gennem planlægning og realisering af systemer. Den er fleksibel og søger altid at tilpasse sig forholdene og arbejde ud fra dem. Målsætningen for Sjælen er altomfattende aktivitet eller allestedsnærværelse.

Den indadvendte virkning af 3. stråle er, at intelligensen er i fokus, der abstraheres fra ydre ting i et forsøg på, at nå ind til det grundlæggende bag alt. I det udadrettede aspekt er der fokus på bevægelse og konstant aktivitet. Der er en evne til omstilling og fleksibilitet i tanke og handling.

3. stråle på Personligheden

Man kan først have 3. stråle på personligheden når man er på discipelskabetsvej, den kræver et veludviklet mentallegeme. Genkender man de beskrevne træk, kan det være fordi man har 7. stråle på personligheden.

3. stråle personligheden er et alsidigt geni, der forsøger at finde sandheden i alt. Den har en evne til at forstå de fundamentale principper og at gøre dem logiske og let forståelige. Den har det store overblik, og den er fleksibel og reagerer hurtigt ved, at tilpasse sig på ændringer i omgivelserne. Den er kreativ og har altid nye ideer og planer, som den gerne deler ud af. Som underviser forsøger 3. stråle personligheden at stimulere elevernes mentallegemer. De grundlæggende principper forklares på en klar og logisk måde, det er så op til eleverne selv at finde detaljerne ved nærmere studier af emnerne.

De negative sider for en 3. stråle personlighed er, at den har en tendens til at fokusere på det mentale område, den kan isolere sig i dens eget elfenbenstårn, hvor den sidder stolt og arrogant med lukket hjertecenter og adskilt fra Gud. Den kan være selvoptaget, forfængelig og handle udfra egen fordel, ved at manipulere andre. 

3. stråle på Mentallegemet

Er mentallegemet på 3. stråle har man en ekstrem mental aktivitet, det kan både virke positivt og negativt. Tanken er fleksibel og kredser omkring emnet uden at tabe tråden, den er ikke lineær som hos et 5. stråle mentallegeme. Tankeprocesserne er komplekse, de forgrener sig til alle sider, det kan betyde vaghed i visse tilfælde. 

Tanken er deduktiv - modsat induktiv, dvs. at den går fra helhed til detaljer. Der er en evne til at se bort fra de uvæsentlige detaljer for, at opfatte de væsentlige træk klarere. 

Målet, når man har et 3. stråle mentallegeme, er ved kontemplation og logisk tænkning for at gennemtrænge verden med sandhedens lys. Hvis der er en åbning til det universelle sind på det højere mentalplan, er man et universalgeni, der tænker Guds tanker.

3. stråle på Astrallegemet

3. stråles høje aktivitetsniveau kan føre til en overaktivitet, hvis man har 3. stråle på astrallegemet. Den kan medføre et udisciplineret emotionelt kaos, eventuelt i form af sindsygdom. Det kan give sig udslag i autonome følelsestilstande som besættelse og personlighedsspaltning.

Der kan forekomme psykisme, hvor man hører stemmer eller taler i tunger (i trance). Begær er fokuseret på stofaspektet, man ønsker at eje en masse ting. Begæret er fleksibelt og skifter genstand, når det møder modstand.

3. stråle på Fysisk-æterisk legeme

Har man 3. stråle på det fysisk/æteriske legeme udviser man stor aktivitet, med hurtige bevægelser. Man har kviksølv i numsen og flytter sig konstant, eller man sidder og klikker løs på en kuglepen eller lignende. Man manipulerer omgivelserne og arrangerer dem på den mest praktiske måde. Der er en ekstrem hjerneaktivitet, med hurtige nerveforbindelser i hjernen. Man er nært forbundet med det fysiske plan og det giver sig udslag i en materialistisk krop. Man er fysisk fleksibel og spændstig og tilpasser sig de ydre forhold.

 

Til toppen af siden


©Lene Christensen