Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

 

De syv stråler
 
1. stråle
2. stråle
3. stråle
4. stråle
5. stråle
6. stråle
7. stråle
 
Oversigt
over strålerne

 

 

2. Stråle - Kærlighed og visdom

Planet: Jupiter
Religion: Buddhisme
Krystal: Safir, lapis Lazuli, Turkis, Sodalit
Farve: Azurblå og gylden, Indigo med purpurskær, Lys blå
Planteriget: Roser
Kunstart: Musik
Planetarisk leder: Kristus

 

Tankefrø: Den kærlige visdom, livets enhed

Det er et 2. stråle solsystem vi lever i, så derfor er alle strålerne i virkeligheden understråler til 2. stråle. Alt på vores planet er altså bag facaden gennemsyret af 2. stråle. Den udtrykker sig mest på planetens buddhiske plan (planet over sjælen) samt igennem Mestrene. 2. stråle påvirker især menneskenes hjerter, som den forsøger at åbne. 2. stråle står for bevidsthed og liv, mens 1. stråle står for kraft og 3. for formskabelse.

I menneskeheden fremmer 2. stråle enhed, liv, kærlighed og illumination. Den inspirerer til dannelse af fredsbevægelser, til samarbejde på tværs af diverse skel og til en indre søgen efter Gud. De materieller værdier nedprioriteres og mennesket sættes i centrum. 

De positive egenskaber for en 2. stråle er uselviskhed, kærlig visdom, magnetisk tiltrækkende kærlighed, sensitivitet, forståelse, medfølelse, god opfattelsesevne, evne til at undervise, tålmodighed, takt, harmløshed og tolerance.

Et 2. stråle menneske er et livsglad, roligt, tålmodigt og klarttænkende menneske, der ønsker at finde den absolutte sandhed. Mange helliger sig derfor ofte et studie i stedet for et arbejde i den ydre verden. Det er den indre higen efter Gud der inspirerer til dette. 2. strålen vil aldrig være helt tilfreds med den viden der er opnået, det virker altid som om, der er en skjult sandhed bagved, som man aldrig helt får fat på, før alvidenheden er opnået.

De negative egenskaber for 2. stråle er isolation, selvmedlidenhed, bekymring, frygt, angst, oversensitivitet, mindreværdskomplekser, afhængighed, beskyttelsestrang, mangel på autoritet, foragt og magelighed.

Ofte kan en 2. stråle person isolere sig i egne studier, og hvis hjertecentret ikke er åbent kan der også være kulde, ligegyldighed og endog had overfor andre. Ofte ser man 2. stråle personer, der i deres medmenneskelige naivitet forsøger, at hjælpe mennesker der ikke vil hjælpes, f.eks. håbløse alkoholikere eller narkomaner. De ofrer sig uden at være i stand til at sige stop, og kan selv gå ned på det. 

2. stråle mennesker har svært ved at handle, da handling ofte skaber konfrontationer og ufred. Der er en tro på, at Gud styrer alt i verden og at han nok også løser det problem, som man står i. Hvis 2. stråle personen mister tilliden til at Gud eksisterer, fører det til selvmedlidenhed, sentimentalitet og en opgiven over for livet. Hvorfor leve når der ingen mening er med livet. Hvis astrallegemet får lov at få overtaget i den situation, kan det ende med at personen dyrker en overdreven seksualitet og eventuelt også misbruger nervepiller, alkohol eller narkotika.

Den største lidelse en 2. stråle person kan komme ud for er, at føle sig svigtet af Gud eller sine nærmeste. Ligeledes giver isolation fra og ufred med omgivelserne lidelse. Følelsen er dyb hjertesorg.

Det er vigtigt at 2. strålen lærer ikke at give op overfor selvmedlidenhed og opgiven samt at det lærer, at skelneevne er en af vejene til visdom. De skal lære aldrig at miste troen på Gud, selv når modgangen præger livet. De skal lære at handle når det kræves, verden er ikke et sted man kan undslippe, men et sted hvor man skal leve og tjene på den bedst mulige måde.

Som kunde i en butik, vil 2. stråle mennesket stille sig pænt og tålmodigt op i køen og vil her tage rigeligt hensyn til de andre kunder og ekspedientens sindstilstand. Man kommer med lange forklaringer og undskyldninger overfor ekspedienten. Hvis ikke alle i butikken føler sig godt tilpas når man forlader forretningen, har man lyst til at gå ind igen for at gøre dem glade.

2. stråle på Sjælen (set fra personligheden)

Sjælen er den indre kvalitet, der ligger bag personlighedens udadvendte aktivitet. Den indre kvalitet for en 2. stråle sjæl er en glødende gennemstrømning af kærlig visdom. Indad ønsker den, at føre personen frem til indvielse ved at stimulere en integration af legemerne, samt en øget åndelig bevidsthed. Den udadvendte tjenesteform for Sjælen er undervisning og etablering af gruppebevidsthed. Tjenesten udføres ved at benytte intuitiv forståelse og kærlig indføling. Målsætningen for Sjælen er, at blive et med alt - Alvidenhed.

Den indadvendte virkning af 2. stråle er ønsket om at opnå visdom, ved tålmodigt at arbejde hen mod indsigt, afklaring og en forbundethed med alt levende. Den udadvendte virkning er en altfavnende kærlighed. Der er en dybtfølt interesse og omsorg for omgivelserne. Alle sår skal heles og alle adskilte sammenføres.

2. stråle på Personligheden

Mennesket inkarneres først som 2. stråle personlighed når discipelskabetsvej er påbegyndt. Før den tid er det ofte fordi man har 2. stråle på sjælen eller på astrallegemet, at man kan genkende sig selv i beskrivelsen.

Det højeste mål for 2. stråle personligheden er at blive ét med Gud, især i forhold til aspekterne kærlighed og visdom. Store personligheder indenfor 2. stråle har været lærere (Buddha) eller arbejdet humanitært (Moder Teresa), men ofte arbejder de tilbagetrukket fra verden. Rene 2. stråle personer er ofte et ideal for mennesker, da deres harmløshed og uselviskhed er beundringsværdig og let at genkende.

Mennesker med denne stråle på personligheden har et ønske om at dele med andre. De har evnen til at gennemskue enhver sag og hurtigt finde ind til kernen. De udviser tålmodighed og takt i enhver situation og de er varme og forstående over for andre.

Hvis personligheden ikke er illumineret er det de negative sider af personligheden man ser, se ovenfor. 

2. stråle på Mentallegemet

Et 2. stråle mentallegeme er modtagelig for impulser fra de andre legemer. Det har en god intuition (impulser fra det buddhiske og astrale plan). Alt har interesse og alt studeres grundigt til der opnås leksikonviden, intet undlades. Man ønsker at dele sin viden med andre, derfor bliver 2. stråle personer ofte lærere. Der er en evne til at se enhed og sammenhæng i alt.

Den negative side af at have et 2. stråle mentallegeme kan være at tænkeevnen er diffus og formløs, tankerne kører rundt uden at man kan få hold på dem og fremkomme med en klar tanke. Der er en tendens til en stillestående tanke der dvæler ved idéer og forestillinger, som ikke fører nogen vegne.

2. stråle på Astrallegemet

Hippibevægelsen i 60'erne, med fred, kærlighed og harmoni er et eksempel på, hvad 2. stråle kan være med til at udrette. Det viste sig hurtigt, at den uselviske kærlighed ikke var så gennemført uselvisk hos flertallet af hippierne. Mange af dem har sikkert haft 6. stråle på astrallegemet, hvilket betyder, at de hurtigt begejstres, men kærligheden holder kun så længe de får noget ud af det. Hos 6. stråle dominerer begær over kærlighed.

Mennesker med 2. stråle astrallegemer udstråler varme følelser, hvor kærlighed dominerer over begær. Følelsen er dyb og inderlig, men ikke emotionel. Der er ro og klarhed i følelserne. De føler sig ofte emotionelt bundet til andre mennesker og de har en dybfølt loyalitet overfor dem. 2. stråle personer har en god indfølingsevne overfor sine medmennesker, de føler ofte det andre føler.

Udviklingen af 2. stråle astrallegemet sker ofte gennem sensitivitet og angst, som medfører store lidelser, dette fører til forvandling. 

2. stråle på Fysisk-æterisk legeme

Hvis man har 2. stråle på det fysiske-æteriske legeme er man ekstremt sensitiv, man mærker al kontakt ligesom "Prinsessen på ærten". Man er angst for fysisk smerte, og der skal næsten ingenting til før man føler smerte. Organismen er magnetisk og tiltrækker, hvad den har brug for på stilfærdig måde. Man har et stort behov for ømhed på den måde, at man ønsker fysisk kontakt, man kan lide at få et knus. Der er en blidhed og bekvemmelighed over personen og sanseglæder opleves med intensitet.

Til toppen af siden


©Lene Christensen