Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

 

De syv stråler
 
1. stråle
2. stråle
3. stråle
4. stråle
5. stråle
6. stråle
7. stråle
 
Oversigt
over strålerne

 

 

5. Stråle - Konkret viden

Planet: Venus
Religion: Persisk
Krystal: Topas, Citrin, Steatit (fedtsten)
Farve: Gul, Citrongul, (Indigo)
Planteriget: Ukendt 
Kunstart: Maleri
Planetarisk leder: Mester Hilarion

 

Tankefrø: Den guddommelige logik, sandhedens ansigt

5. stråle er er en understråle til 3. stråle, dens opgave er at bygge former og udvikle verdenssjælen. I vores verden skaber den den konkrete videnskab. Den er strålen for logik, sandhed, koncentration og nøjagtighed. 5. stråle er det konkrete udtryk for 3. stråles egenskaber og evner.

Det er især det lavere mentalplan der bliver påvirket af 5. stråle, den er derfor uhyre interessant da det lavere mentalplan danner broen mellem det højere og det lavere princip i mennesket. Det er især menneskene i den vestlige verden der bliver påvirket. Det er 5. stråles indflydelse der har medført og udviklingen af videnskab, teknologi og psykologi.

Strålen indbygger en matematisk og logisk intelligens i mennesket. Den nedbryder blændværk og illusion og får mennesket til at søge sandheden i alt.

Drivkraften for det udviklede 5. stråle menneske er tørsten efter at opdage, erkende og vide. Det er videnskabsmanden (arbejder ikke nødvendigvis som sådan) der forsker for forskningens skyld, hvor hver en lille detalje med glæde bliver nøje udforsket. Livsglæden er at løse teoretisk svære opgaver og han elsker at løse gåder. Det betyder ikke noget om omgivelserne kan få glæde af opdagelsen, 5. stråle personen træner den vigtige dybe koncentrationsevne og engagementet i at finde løsninger på problemer.

5. stråles positive sider er en analytisk, metodisk tanke der går fra detaljer til helhed, tålmodighed og grundighed. Det er videnskabsmanden, matematikeren, juristen og detektiven. 

Det rensede 5. stråle menneske udviser stor tålmodighed og koncentration. De kan overskue mange detaljer og ud fra små byggesten skabe et fuldendt projekt. Den vestlige verden med computerteknologien og den industrialiserede produktion er det ideelle sted for en 5. stråle personlighed at opholde sig.

Nogle af de store kendte videnskabsmænd er typiske eksempler på 5. stråle personligheder. Deres resultater er opnået gennem lang tids forskning, hvor de på en logisk og præcis måde har målt, vejet og eksperimenteret sig frem til løsningen. Ofte tror de ikke på Guds eksistens, men han kan erkendes ved beundring for han skaberværk. Over nogle inkarnationer kan man se en udvikling fra materiel forsker til parapsykologisk forsker frem imod åndsforsker.

De negative sider hos et 5. stråle menneske kan være følelsesmæssig kulde, destruktiv kritik, mental usmidighed, ensidighed, fremhæver andres fejl og taktløshed. De er overfølsomme for alt, hvad der er følelsesbetonet, mystisk og intuitivt. De har en tendens til at leve efter princippet "noget for noget".

Det mindre udviklede 5. stråle menneske lever ofte i et lille univers, hvor "jeg har altid ret" mentaliteten skaber snæversyn, stædighed og arrogance der lukker af for dialog. Det tænker i strukturer og firkanter og er ofte isoleret i forhold til andre menneskers følelsesliv. Det giver intet af sig selv og udvekslingen med andre mennesker bliver til millimeterdemokrati. Dagen bliver præget af faste vaner og handlingsmønstre der grænser til det neurotiske.

Den største lidelse for et 5. stråle menneske er, at dets selvskabte univers bryder sammen. Det skal lære, at slippe stoltheden over at kunne klare sig selv og tage imod hjælp fra andre. Udviklingsvejen er, at optræne den nøjagtige intelligens. Det skal lære, at afbalancere den logiske intelligens med et engagement i sine medmennesker. Det skal udvikle ærbødighed, medfølelse, selvopofrelse og kærlighed for at kunne stille sine evner og sin viden til rådighed for helheden.

I hverdagen genkendes 5. strålen som det selskabelige menneske med den hurtige replik og det præcise udtryk. I diskussioner søges sandheden uden større fornemmelse for andres følelser. For andre kan det se ud som om personen lever i sit eget univers, optaget af små detaljer som ikke interessere andre. Generelt vil 5. stråle mennesket genkendes på den sunde fornuft, ordenssansen og uafhængigheden af andres meninger. Tidssans og punktlighed er også udpræget, en 5. stråle kommer aldrig for sent og overholder punktligt alle aftaler.

Som kunde i en butik undersøges varen nøje for sin anvendelighed før der kan blive tale om at købe den. Den bliver sammenlignet med andre lignende varer med hensyn til kvalitet og pris. Ekspedientens tålmodighed bliver stillet på prøve før købet er afgjort og byttepengene omhyggeligt talt op.

5. stråle på Sjælen (set fra personligheden)

Oplevelse: Trang til at gennemskue stoffets mysterium.
Virkning: Stimulerer tilegnelse af kundskab og viden.
Tjeneste: Opdagelse og udforskning af naturens hemmeligheder.
Metode: Systematisk, klar og logisk tænkning.
Målsætning: Totalt kendskab til sandhed udtrykt i form.

5. stråle på Personligheden

+ Analytisk præcisionsinstrument for sjælen. Koordinerer aktivitet med nøjagtighed og systematik. Ekspert andre kan søge konkrete oplysninger hos.

- Hindrer sjælsudtryk gennem separatisme og snæversyn. Hindrer uselviskhed gennem følelseskulde og mistro. Selvoptaget gennem overdreven fasthed og sikkerhed.

5. stråle på Mentallegemet

Videnskabelig tanke, systematiske undersøgelser som fører til viden. Ræsonnerende, logisk tanke, flyder lineært og lovmæssig i kæder. Analytisk, separatistisk tanke, adskiller for at undersøge forskelle. Induktiv tanke, modsat deduktiv, går fra detaljer til helhed. Formfokuseret tanke, præcis, objektiv opfattelse af det konkrete.

5. stråle på Astrallegemet

Manglende reaktioner, emotionelle strømninger stimuleres ikke umagnetisk følelse, intellekt neutraliserer tiltrækning og begær. Ekstrem upersonlighed, uinteresseret i emotionelle vurderinger. Følelseskontrol, tanken styrer interesser, følelsen følger med. Emotionel interesse i konkrete ting, enten fysiske eller mentale.

5. stråle på Fysisk-æterisk legeme

Stiv og akavet, fast, kompakt tør uden 1. stråles store kraft. Umagnetisk, isolationistisk tendens i forhold til omgivelser. Konkret stoflig, nær forbindelse med det faste mineralrige. Affinitet til konkrete tanker, modtagelig for mentale impulser. Frastødning af følelsesimpulser og separatistiske tendenser.

 

 

Til toppen af siden


©Lene Christensen