Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

 

De syv stråler
 
1. stråle
2. stråle
3. stråle
4. stråle
5. stråle
6. stråle
7. stråle
 
Oversigt
over strålerne

 

 

4. Stråle - Harmoni gennem konflikt

Planet: Merkur
Religion: Græsk
Krystal: Jaspis, Kalcedon, Agat, Serpentin
Farve: Flødefarvet, Gul, Broncegylden
Planteriget: Kødædende planter
Kunstart: Opera, men også alle andre
Planetarisk leder: Mester Serapis

 

Tankefrø: Den udtrykte harmoni, livets skønhed

4. stråle er understråle til 3. stråle. Den er således en af de fem formbyggere, som skal tilføre bestemte egenskaber til det fysiske, astrale og mentale plan. Den er strålen for skønhed, harmoni gennem konflikt og genopstandelse.

4. stråle bringer lys ned i den fysiske, astrale og mentale verden. De tre verdner er langsomme og træge, og når de møder 4. stråles lys og energi giver det gnidninger. Udadtil ligner det kaos og konflikter, men indadtil sker der med tiden en rensningsproces. Alle indre modsætningsforhold kommer frem i lyset og kan derfor bearbejdes. 

Indstrømningen af 4. stråle vil først for alvor ske efter år 2025, hvor den gennem dybe indre konflikter vil føre til renselse. Den vil også medføre et øget samarbejde med devariget. Den vil skabe skønhed og være med til at bryde de astrale kræfters magt.

4. stråles positive sider er skabende tankevirksomhed, harmoni, ligevægt, skønhed og rytme. Mennesker på denne stråle kan opfatte og skildre skønhedens princip i alt, både i livet og i kunsten. De kan være gode til at parodierer, da de i sig har alle de andre strålers egenskaber og derfor kan lade som om de er på en anden stråle. De ønsker at frigøre skønhedens indflydelse i universet.

Når en 4. stråle personlighed er fuldt udviklet (konflikt afløst af harmoni), er det et skabende og livsglad menneske. Han/hun har et skarpt intellekt med sans for detaljer, og søger at skabe fuldkommenhed inden for sit felt.

Det almindelige menneske på 4. stråle vil være præget af konflikt, der udspringer af en indre kamp mellem handling og træghed. Handlingsimpulsen er ildagtig og vil begejstre og skabe, mens trægheden vil give magelighed og en lyst til at gøre så lidt som muligt. Kampen mellem de to betyder at der enten opstår uro eller rastløshed eller der bliver en skiften mellem de to kræfter.

De negative sider kan være ustadighed, rastløshed, vankelmodighed, sanselighed, selvhævdelse, indbildskhed, kynisme og en følelse af at være bedre end alle andre. De er lunefulde og skifter fra begejstring til depression. De kan også have hang til dagdrømmeri og at leve i fantasiens verden.

Den største lidelse for et 4. stråle mennesker er frustration over ikke at kunne give fuldstændigt udtryk for sig selv. Udviklingsvejen er den vej, hvor mennesket lærer at balancere de modsatrettede kræfter.

Et 4. stråle menneske kan kendes på at det ofte er snakkesagligt og med sans for humor og hurtige replikker. De kan være ukonventionelle i klædedragt og er generelt kunstnerisk i alt uanset om de arbejder som kunstnere. Det kan være svært at leve sammen med en 4. stråle på grund af det evigt skiftende humør og rastløsheden. 

Som kunde i en butik vil 4. stråle personen lade øjnene glide omkring og betragte butikken som et udstillingslokale. Kunden kommer hjem med noget andet det der var bestemt, da fuldendte farvesammensætninger eller former kan ændre købet. Det øjeblikkelige humør bestemmer om ekspedienten behandles på en charmerende måde, eller kun med hensyntagen til kundens egne følelser. 

4. stråle på Sjælen (set fra personligheden)

Oplevelse: Trang til at skabe harmoni og ligevægt.
Virkning: Stimulerer konstruktiv løsning af konflikter
Tjeneste: Formidling, mægling og skabelse af skønhed.
Metode: Blanding og afbalancering af modsætninger.
Målsætning: Fuldendt mellemled mellem abstraktion og form.

4. stråle på Personligheden

Ofte vil mennesket på denne stråle mærke kampen mellem de to modsatrettede kræfter som vekslende faser. I handlingsfasen er det levende, opstemt, iderig og skabende, i træghedsfasen er det indbildshed, håbløshed, selvbebrejdelser og bekymring der præger stemningen.

+ Smidigt og fantasifuldt redskab for sjælen. Koordinerer aktivitet med balance og kreativitet. Mægler andre kan søge støtte, trøst og forsoning hos.

- Hindrer sjælsudtryk gennem ustabilitet og bekymring. Hindrer uselviskhed gennem behagesyge eller konflikt. Selvoptaget gennem overdramatisering og lunefuldhed.

4. stråle på Mentallegemet

Formskabende tanke - artistisk, kreativ bygning af tankeformer. Harmoniserende og fredsskabende tanke, ser begge sider på én gang. Krisebetonet tanke, modsiger automatisk alt for at skabe kontrast. Hurtig og letflydende tanke, kan føre til ubeslutsomhed. Særlig aktiv eller passiv tanke, afhængig af impulser udefra.

4. stråle på Astrallegemet

Konstant konflikt, aktiverer astralplanets mange modsætningspar. Emotionel ambivalens, begær trækker i to retninger samtidig. Lunefuldhed, vekselvirkning mellem overaktivitet og træghed. Sensitivitet over for harmoni eller disharmoni, føles intuitivt. Emotionelt behov for skønhed, virker beroligende og lindrende.

4. stråle på Fysisk-æterisk legeme

Æterisk ebbe og flod, uberegnelig, rajas (handling) og tamas (træghed) er i balance. Stor eller lille aktivitet, konsekvens af æterisk rytme. Yndefulde bevægelser, fascinerende og fortryllende, som en danser. Smukt udseende, forfinet og velproportioneret kropsform. Intuition og holisme, modtagelig for indre sensitive impulser.

 

 

Til toppen af siden


©Lene Christensen