Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

 

De syv stråler
 
1. stråle
2. stråle
3. stråle
4. stråle
5. stråle
6. stråle
7. stråle
 
Oversigt
over strålerne

 

 

6. Stråle - Hengivenhed og idealisme

Planet: Neptun
Religion: Kristendom
Krystal: Rubin, Turmalin, Granat, Karneol, Thulit, Rhodonit
Farve: Rosa med sølv, Rød, ildagtig Rosenrød 
Planteriget: Duftende blomster
Kunstart: Arkitektur
Planetarisk leder: Mester Jesus

 

Tankefrø: Det hengivne hjerte, den brændende glød

6. stråle er en understråle til 3. stråle og er med til at opbygge visse områder af den fysiske tid-rum verden og af menneskehedens civilisation. 6. stråle er også forbundet med 2. og 4. stråle. 6. og 4. stråle udvikler de forskellige aspekter af følelserne, så de bliver så fuldendte at de går op i 2. stråle.

Formålet med 6. stråle er at opbrænde astrallegemets begær og omdanne det til opofrelse. Den renselse der sker er, at menneskets selviske ønsker og alle former for begær forvandles og åbner for muligheden for total overgivelse til Gud. Følelseslegemet skal forvandles så det kan udtrykke Guds kærlighed. Selviske følelser og begær skal omdannes til uselvisk tjeneste for et højere ideal.

Ved overgangen til vandmandens tidsalder (omkring år 2000) trækkes 6. stråle gradvist tilbage. De små enheder i samfundet opløses, da tendensen til at tjene familien eller en livsopgave erstattes af et ønske om at tjene højere idealer. Der bliver et "tomrum" mellem opløsningen af de små enheder og indtil 7. stråles evne til at danne grupper er slået igennem. 

Målet for 6. stråle er at skabe et astrallegeme frit for begær. For at nå det mål kaster den mennesket ud i en kamp for at fjerne alle hindringer (negative følelser) i astrallegemet. 6. stråle er en ubarmhjertig bekæmper af begær, den kan sammenlignes med et korstog eller en hellig krig. Når begærløsheden er opnået, åbnes der for hjertets fred.

De positive sider ved 6. stråle personer er opofrende kærlighed, glødende begejstring, iver, målbevidsthed, hengivenhed, idealisme, tilbedelse og en inderlig medfølelse for andres lidelser (så de kan forekomme hos dem selv). Det er mystikeren der går helt op i sin religion, martyren, missionæren og reformatoren. Og det er idealisten der fuldkomment hengiver og opofrer sig til døden i en sag eller for en leder.

Den rensede 6. stråle personlighed har en god intuitiv evne, der kan gennemskue de egentlige årsager til begær.

De store personer der har været på 6. stråle er helgener og mystikere. Det er mennesker som har en dyb sympati for de lidende samtidig med at de har en stor hengivenhed over for Gud. Eksempler på 6. stråle personligheder er Frans af Assisi og Ramakrishna, desuden er der de kristne mystikere der identificerer sig så meget med Jesu lidelse, at de får stigmatiseringer samme steder på kroppen som han blev såret. Andre mennesker er dem der ofrer sig selv for humanitært arbejde.

De mennesker der har 6. stråle på personligheden ofrer sig gerne for en sag, det kan være soldaten der ofrer sig for sit land, missionæren der præker omvendelse, den tro tjener og den trofaste og loyale ven.

De negative sider kan være føleri, sanselighed, fanatisme, tilbøjelighed til at blive besat af en idé, intolerance og blind heltedyrkelse. De lider ved illoyalitet fra deres nærmeste og hvis de bliver misforstået. For 6. stråle personen er alt enten sort eller hvidt. Verden deles på i hvad er tiltrækker (det er fuldkomment) og hvad der frastøder (det er utåleligt).

Det højeste mål er at stille sig til rådighed i opofrelse og tjeneste og at overgive sig til Gud.

Som lærer vil personligheder på denne stråle være inspirerende ildsjæle, måske vil de opildne eleverne til at kæmpe mod forurening eller andre sager der står deres hjerte nært.

Som kunde i en butik, vælges varen i høj grad efter om den er moderigtig og har en varm farve, valget kan let influeres af reklame eller af ekspedientens overtalelsesevne. Øjeblikkelige stemninger kan også gøre udslaget, eller en ubeslutsomhed kan få kunden til at handle ulogisk og derved købe en uegnet vare.

6. stråle på Sjælen (set fra personligheden)

Oplevelse: Trang til at finde og dyrke et idol.
Virkning: Stimulerer entusiasme og engagement
Tjeneste: Opstilling og dyrkelse af åndelige idealer.
Metode: Total hengivelse og opofrelse.
Målsætning: Fuldendt udtryk for det højeste ideal.

6. stråle på Personligheden

+  Standhaftigt og entusiastisk redskab for sjælen. Koordinerer aktivitet med kompromisløs målbevidsthed. Idealist andre kan søge tro og overbevisning hos. 

- Hindrer sjælsudtryk gennem blind fanatisme. Hindrer uselviskhed gennem lidenskabeligt begær. Selvoptaget gennem intolerance og selvforherligelse.

6. stråle på Mentallegemet

Mental binding, slipper ikke før løsningen er fundet (Buddha). Lukkede tanke kredsløb, bestemte tanker fastholdes og forfølges. Gentagelse af tanke indhold, enkelhed baseret på indsnævring. Entusiastisk tanke, forfølger sine mål med utrættelig iver. Mental passivitet, ukritisk modtagelse fra autoritære kilder.

6. stråle på Astrallegemet

Stærkt begær, begær dominerer over kærlighed (modsat 2. stråle). Hengivenhed, stor tiltrækning til og afhængighed af genstanden. Manglende kontrol, reagerer emotionelt før tanken griber ind. Ekstrem sårbarhed, tilbøjelig til at tage alting personligt. Emotionel sensitivitet, fanatisme som kan omdannes til aspiration.

6. stråle på Fysisk-æterisk legeme

Brændende fysisk natur, udtrykker emotionel intensitet. Stor fugtighed, tendens til lymfeophobning og svedproduktion. Tendens til mediumisme, ud af kroppen oplevelser og besættelse. Affinitet til følelsesliv, modtagelig for astrale impulser. Tendens til narkomani, umætteligt begær overføres gnidningsløst.

 

Til toppen af siden


©Lene Christensen