Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

 

De syv stråler
 
1. stråle
2. stråle
3. stråle
4. stråle
5. stråle
6. stråle
7. stråle
 
Oversigt
over strålerne

 

 

7. Stråle - Ceremoniel orden og magi

Planet: Uranus
Religion: Visdomsreligion
Krystal: Ametyst, Porfyr, Violan
Farve: Violet, Purpur, Hvid
Planteriget: Skovene forsvinder, blomster ændrer farve og form
Kunstart: Billedhugger, modellerer
Planetarisk leder: Greven Germain
Andre symboler: Svastika

 

Tankefrø: Det perfekte udtryk, planens virkeliggørelse

7. stråle er målrettet mod at skabe fuldkommenhed på de tre lavere planer. Den er understråle til 3. stråle og sammensat af energi fra 1. og 3. stråle. Den udtrykker derfor ét aspekt af Guds vilje (vilje udtrykt i fysisk handling) og intelligens. Den skal forene det indre liv med det ydre. Den gennemtrænger de lavere planers kaos og omdanner dem til orden. Det er strålen for vandmandens tidsalder, som netop er ved at afløse fiskenes tidsalder, vandmandens tidsalder vil vare ca. 2000 år. Det er også strålen for magi.

7. stråle har en relation til det syvende plan, det fysiske/æteriske plan. Når det bliver stivnet og ubrugbart for livets udvikling, nedbryder 7. stråle det, så noget nyt kan opstå. 7. stråle påvirker naturens skjulte kræfter, det betyder en bevidsthedsudvikling i mineralriget. I menneskenes verden vil 7. stråle øge intelligensen mærkbart, så der kan skabes fysiske, astrale og mentale tankeformer, dvs. der kan manifesteres ting ud af den blå luft. Den skal lære os universets love og principper, så vi bevidst kan gå ind i det guddommelige samarbejde om at skabe en fuldkommen verden. Vi skal lære at åndeliggøre stoffet.

Det vi skal lære under 7. stråle er, at opdage hvornår vi skaber kaos, forvirring, uorden, forvrængning og mørke. Vi skal lære ikke at sende negative destruktive tankeformer ud og øve os i at sende positive opbyggende tankeformer ud. Når de bliver lysende og i overensstemmelse med den guddommelige plan bliver de levende.

Vandmandens tidsalder betyder guddommeligt samarbejde, hvor vi skal lære gruppearbejde og kommunikation på alle planer, også via telepati. De udadvendte tegn på at vandmandens tidsalder er begyndt, er TV, radio, Internet og mobiltelefoner. Indenfor virksomheder ses nye former for samarbejde, arbejdsfordeling og gruppearbejde der har helhed som kodeord. Indenfor forskningen øges tendensen til at undersøge det usynlige univers, det har vi set med kvanteteorien og indenfor psykologi. Konflikter i verden vil i stigende grad blive løst ved samarbejde frem for ved magtanvendelse.

De positive egenskaber for 7. stråles mennesker er ridderlighed, præcision (de overholder altid tiden), dygtighed, effektivitet, orden, ynde og værdighed. De er interesserede i politik, kunst, ceremonier og magi. De ønsker at frigøre skjulte kræfter i naturen og samarbejde med de iboende intelligenser.

Typiske arbejdsområder for en 7. stråle person er politiker, sceneinstruktør, ceremonimester, ritualist, magiker, okkultist og præst i ordner.

De opnår resultater ved at samordne en hel masse forskellige faktorer ud fra et på forhånd klart udtænkt mål. De danner ofte grupper, der opøves til koordineret virksomhed indenfor f.eks. politik og kunst. Eller de bruger ornater, farver, symboler og kraftord i forbindelse med ceremonier indenfor ordner, eksempelvis frimurerlogen.

De negative sider man kan møde hos en 7. stråleperson er pralende adfærd, samvittighedsløshed, magtbegær, bruger mennesker som redskaber, mekanisk optræden under ceremonier, selvnedværdigelse og sort magi, trolddom og åndemaneri. Den største lidelse forekommer når personen ydmyges, taber ydre magt, udsættes for uvenlig kritik og grov optræden.

Som kunde i en butik vil perfektionisme og skønhedssans være det afgørende for valget af vare. Han vil optræde med værdighed, selvsikkerhed og stilfuldhed. Prisen er underordnet, bagefter kan ekspedienten stå tilbage med følelsen af, at der stadig er aristokrater til i verden.

7. stråle på Sjælen (set fra personligheden)

Oplevelse: Trang til at manifestere ideer i fuldendt form
Virkning: Stimulerer evnen til at ordne og organisere
Tjeneste: Manifestation af ideer og idealer i fysisk form
Metode: Arrangement og timing af skabende elementer.
Målsætning: Perfekt udtryk for den indre åndelige arketype

7. stråle på Personligheden

+   Dygtigt, effektivt og poleret redskab for sjælen. Koordinerer aktivitet gennem detaljeret omhu og timing. Organisator andre kan søge administrative råd hos. 

- Hindrer sjælsudtryk gennem Krystallisering. Hindrer uselviskhed ved krav om lov og orden. Selvoptaget gennem snobberi og formalisme

7. stråle på Mentallegemet

Konstruktiv tanke, geometrisk opbygning af tankemønstre (EDB). Organiserende og klassificerende tanke, ordner og sorterer tanker. Koordinerende tanke, samler organiske forbindelser til helheder. Krystalklare tankeformer, æstetik som kan føre til stagnation.

7. stråle på Astrallegemet

Disciplineret følelsesliv, ordner og regulerer. Forudsigelige reaktioner, betinger følelser gennem rutiner. Kontakt med dybtliggende kræfter gennem systematisk psykoanalyse. påvirkelighed over for kroppens rytme, fokuseret på det fysiske plan. Trang til mediumisme, evne til at materialisere astrale kræfter.

7. stråle på Fysisk-æterisk legeme

Forædlet og forfinet, intim kontakt mellem fast og æterisk stof. Yndefuld og ordnet aktivitet, afbalancerede og sikre bevægelser. Let at opøve tilpasser sig naturlige jordiske rytmer og cykler. Helbredende hænder, har let ved at optage og distribuere prana. Velegnet instrument til magi, forbinder indre og ydre kræfter.

 

Til toppen af siden


©Lene Christensen