Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

 

De syv stråler
 
1. stråle
2. stråle
3. stråle
4. stråle
5. stråle
6. stråle
7. stråle
 
Oversigt
over strålerne

 

 

1. Stråle - Vilje og magt

Planet: Vulkan
Religion: Hinduisme
Krystal: Diamant, Bjergkrystal
Farve: Rød, Cinnoberrød, Hvidglødende elektrisk blå
Planteriget: De større træer
Kunstart: Dans, især Solo
Planetarisk leder: Manuen Mester Morya
Andre symboler: Lynet og sværdet

 

Tankefrø: Den fredfyldte kraft, frihedens flamme

1. stråle står for nedbrydning af uhensigtsmæssige eller forældede former, den styrer krig og naturkatastrofer, som jordskælv og vulkanudbrud. Efter nedbrydningen starter 1. stråle skabelsen af det nye. 1. stråle bruges til at bekæmpe det negatives magt og til at afslutte og begynde verdensperioder. Det var f.eks. 1. stråle der afsluttede Atlantisperioden ved hjælp af istidens ophør, den magnetiske nordpol blev flyttet ca. 3000 km, det medførte afsmeltning af store mængder is, og betød oversvømmelser og jordskælv overalt på Jorden. Det eneste sted på Jorden hvor 1. stråle er fuldt ud virksom er i Shamballa, Centret hvor Guds vilje er kendt.

1. stråle bruges også til at inspirere politiske ledere til at udføre de opgaver der er nødvendige i Jordens udvikling. De kan bruges som historiens fejekoste og nedbryde gamle magtkonstellationer og bane vejen for noget nyt. F.eks. er Gorbatjov, med nedbrydningen af sovjetstyret, et eksempel på en personlighed der kan være inspireret af 1. stråle. I dag arbejder Gorbatjov med opbygningen af Green Cross, en verdensomspændende miljøorganisation.

Den største lidelse for et 1. stråle mennesker er at blive degraderet, ydmyget eller at blive fjernet fra sin opgave. Det udvikler sig ved at kæmpe og lære af de ydmygelser og andre erfaringer som kampen bringer. Det kan tåle megen lidelse og vil rejse sig igen og igen. Med tiden lærer det at blive mere bøjeligt og lyttende og vil balancere kraften med visdom og medmenneskelig kærlighed. 

Egenskaber hos mennesker på denne stråle er viljekraft, magt, styrke, mod, beslutsomhed, førerskab, selvstændighed, værdighed, dristighed og handlekraftig dygtighed.

1. stråle mennesket er en typisk leder og hans ideal er styrke. Han sætter sig et mål og bliver ved med at kæmpe for det til sidste bloddråbe. Det værste der kan ske for 1. stråle personen er svaghed og overgivelse. Han er et handlingsmenneske, der bringer nye ideer frem og gerne går i spidsen for at fuldføre dem. Han er god til at skabe en entusiastisk stemning omkring sine ideer, han er folkeforføreren, hvilket er godt så længe det er de gode kræfter der styrer hans handlinger og ideer, hvis det er mørkets kræfter der er på spil, har vi en Hitler.

I Hitler kan vi studere 1. stråles negative sider, han var tyrannisk, ondskabsfuld, led af foragt for andre mennesker, og han var blind for angreb mod hans magtposition. De negative sider i 1. stråle kommer til udtryk, når personligheden er uudrenset og lever ud fra egoistiske grunde for egen vindings skyld. De negative sider hos 1. stråle er tyranni, stolthed, dominans, foragt, selviskhed, magtbegær, ødselhed, stivhed, strenghed og individualisme.

Typisk arbejdsområde for 1. stråle mennesker er Statsmand, politiker, direktør, instruktør, general, soldat, lovgiver, politibetjent og pioner.

Som kunde i en butik, vil en 1. stråle person gå med faste skridt hen til disken og uden tøven fremsætte sit ønske. Det er ikke sikkert at køkulturen overholdes. Ekspedienten behandles høfligt, men upersonligt og uden overflødige ord. Når varen er betalt, går 1. stråle personen målbevidst ud af døren, uden at se til nogen af siderne.

1. stråle på Sjælen (set fra personligheden)

Når man har 1. stråle på sjælen opleves det som en dynamisk opladning af åndelig vilje og kraft (der er højspænding på batteriet). Man vil det gode og har kraften til at udføre det. Den virker på den måde at den styrker og befrier. Sjælen opfatter hurtigt og klart og handler ved at udstråle guddommelig vilje. Virkningen er at hindringer nedbrydes på er upersonlig måde. Målsætningen for sjælen er total identifikation med det ene liv, eller almagt.

Alle strålerne har både en indadvendt og en udadvendt virkning. Den indadvendte virkning for første stråle er en opretholdende kraft der sikrer stabilitet. Den udadvendte er en destruktiv kraft der ødelægger de former og strukturer der ikke længere er ønskværdige. 

1. stråle på Personligheden

Der er ikke inkarneret særligt mange 1. stråle personligheder, da vibrationen af strålen er så høj, at menneskene først kan tåle den, når de er påbegyndt discipelskabets vej. Hvis man kan identificere sig med beskrivelsen, er personligheden ofte på enten 7. eller 5. stråle, mens et af personlighedens legemer er på 1., f.eks. mentallegemet.

Hvis man har 1. stråle på personligheden, er den et magtfuldt redskab for sjælen. Personligheden har en evne til at skabe nye ideer, som den holder fast ved og målbevidst fører til ende. Den udviser mod og frygter aldrig konsekvenserne af sine egne handlinger. Den udstråler styrke og autoritet og bliver den faste støtte, som andre kan søge vejledning og styrke hos, den er de svages beskytter.

1. stråle personligheder tager hurtigt magten i enhver gruppe, får den ikke lov til det, forlader den hurtigt gruppen og starter for sig selv som udbryder. Målet er at lære at lytte efter Sjælens stemme, så personlighedens egne planer kun kan udføres, hvis de er i fuld overensstemmelse med Guds vilje.

De negative sider hos 1. stråle personligheden kommer til udtryk, når den er for uudrenset. Den hindrer sjælen i at komme til udtryk ved at være arrogant og egenrådig. Den er uhyre selvoptaget og overdriver sin egen betydning. Den forhindrer sjælen i at være uselvisk ved tyranni.

1. stråle på Mentallegemet

Når man har 1. stråle på mentallegemet er der styrke i tanken og man holder fast i sine meninger. Når man har valgt et mål, holder man fast ved det og styrer direkte imod det uden svinkeærinder. Man tænker i overordnede principper og love, detaljerne er sekundære. Man har en koncentreret og målbevidst tænkeevne der hurtigt finder ind til kernen i ethvert spørgsmål eller problem. Man sidder aldrig fast i endeløse diskussioner, de løses ved at der skæres igennem. Evne til at skabe syntese mellem forskellige emner.

Der kan være en tendens til destruktiv og kritisk tanke, det kan være positivt på den måde, at nogle ting skal nedbrydes før noget nyt kan opstå, men det kan også være negativt, hvis det bliver kritik for kritikkens skyld. Hvis den vendes ind mod personen selv, som selvkritik, kan det før til sygdom. Et 1. stråle mentallegeme tænker uafhængig af følelser og drifter.

1. stråle på Astrallegemet

Stærke følelser der er vitale, dynamiske og elektrisk ladede, de fremføres med emotionel kraft. Vi lærer alle at undertrykke uønskede følelser, men hos 1. stråle astrallegemet fortrænges de med en enorm viljestyrke. Da hverken begær eller følelser kan holdes under låg for altid, fører det til voldsomme destruktive udbrud.

Der er en angst for emotionelle bindinger, da det føles som om man skal vælge imellem menneskelig kærlighed og åndelig udvikling. 1. stråle astrallegemet vil føle en rensende befrielse når de fortrængte følelser bliver fjernet.

1. stråle på Fysisk-æterisk legeme

Når man har 1. stråle på det fysiske legeme udstråler man fysisk intensitet. Man spreder åndelig energi på det fysiske plan. Bevægelserne er lidt stive og hurtige, der er et energioverskud i kroppen der kan føre til spændinger, hvis ikke det bliver udløst. Den fysiske aktivitet kan også udløses som super idrætsudøver, det kan f. eks. være maratonløb, ekstremsport og kampsport. Man ønsker at planlægge og organiserer omgivelserne så de bliver effektive. Man har tendens til at isolere sig fysisk for at undgå kropskontakt, da berøring er ubehageligt.

 

Til toppen af siden


©Lene Christensen