Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

 

De syv stråler
 
1. stråle
2. stråle
3. stråle
4. stråle
5. stråle
6. stråle
7. stråle
 
Oversigt
over strålerne

 

 

Oversigt over strålerne

1. stråle - Vilje og magt

Symbol:
Positive egenskaber: Vilje, kraft, magt, mod, lederevne, storsindethed, selvstændighed
Negative egenskaber: Tyranni, magtsyge, stolthed, hårdhed, stivhed, arrogance
Typisk arbejdsområde: Direktør, statsmand, diktator, general, soldat, lovgiver, pioner, okkultist
Mål: Almagt, at blive ét med Guds vilje, at beherske et område på Guds vegne, sejr
Drivkraft: At finde sandheden, at nå målet, at nedbryde modstand , at skabe, forandre og fuldende
Fremgangsmåde: Koncentration af viljekraften, nedbryde modstand, disciplinere medarbejdere
Egenskaber der skal erhverves: Ydmyghed, følsomhed, medfølelse, tolerance, tålmodighed, respekt for andre
Lidelse: At lide nederlag, at blive degraderet, ydmyget, underordnet andre
Planet der leder strålen til Jorden: Vulcan
Farver: På sjælsplan hvidt med et blåligt elektrisk skær
I den personlige aura cinnoberrødt
Ædelsten: Diamant, Bjergkrystal
Kunstart: Dans, især solo
Fysisk organ: Pineal, skjoldbruskkirtel
Chakra: Krone
Menneskeligt princip: Atma, Monaden
Healingsteknik: Fra hovedcentret

Til toppen af siden

 

2. stråle - Kærlighed og visdom

Symbol:
Positive egenskaber: Visdom, kærlighed, intuition, enhedsfølelse, medfølelse, loyalitet, ædelmodighed
Negative egenskaber: Sentimentalitet, sanselighed, selvretfærdighed, selvmedlidenhed, overdreven følsomhed, afhængighed af andre, upraktisk
Typisk arbejdsområde: Filantrop, lærer, vismand, menneskeven, den der tjener menneskeheden, lægen
Mål: Allestedsnærværende, at være ét med det guddommelige liv i alt, at opnå en altomfattende upersonlig kærlighed baseret på at alt er ét og handle efter det.
Drivkraft: At frelse, belære, tjene, helbrede, dele med andre, skabe og opretholde harmoni
Fremgangsmåde: Overtalelse til samarbejde, vinde sympati og venner, finde løsning gennem forhandling, vende den anden kind til
Egenskaber der skal erhverves: Barmhjertighed, skelneevne, energi, styrke, forening af visdom og kærlighed i praktisk tjeneste
Lidelse: Ulykkelig kærlighed, disharmoni i nære forhold, troløshed, had, adskilthed, grusomhed, selviskhed
Planet der leder strålen til Jorden: Jupiter
Farver: Azurblå, Gyldengul, Indigo med et skær af purpur, Lys blå
Ædelsten: Safir, Lapis Lazuli, Turkis, Sodalit
Kunstart: Musik
Fysisk organ: hjertet, thymuskirtel
Chakra: Hjerte
Menneskeligt princip: Buddhi
Healingsteknik: Håndspålæggelse, healing fra centrene

Til toppen af siden

 

3. stråle - Aktiv intelligens

Symbol:
Positive egenskaber: Opfattelse af grundprincipper, forståelse, fortolkende tanke, tilpasningsevne, takt, værdighed, erkendelse af stilhedens kraft og værdi, skabende tankevirksomhed
Negative egenskaber: Kulde, individualisme, selviskhed, ubeslutsomhed, reserverthed, grusomhed, uvilje mod at gå åbenlyst ind for en sag, modvilje mod at yde støtte i en krisesituation, samvittighedsløs vildføring, falskhed, snuhed, upraktisk, verdensfjern
Typisk arbejdsområde: Filosof, organisator, diplomat, strateg, taktiker, den lærde, nationaløkonom, skakspiller, dommer, fortolker, karikaturtegner, som videnskabsmand vil han være både astronom og astrolog, metafysiker og fysiker, kemiker og alkymist
Mål: Fuldstændig forståelse, fuldkommen indsigt i sandheden, genialitet
Drivkraft: Ønske om at forstå et emnes grundliggende principper
Fremgangsmåde: Kontemplation og logisk tænkning, planlægning
Egenskaber der skal erhverves: Medfølelse, tolerance, samarbejde, hengivenhed, sundfornuft
Lidelse: At blive fundet inkompetent, at tabe ansigt, at befinde sig i intellektuelt mørke, usandhed og manglende forståelse
Planet der leder strålen til Jorden: Saturn
Farver: Smaragdgrøn, Grøn, Sort
Ædelsten: Smaragd, Akvamarin, Jade, Malakit
Kunstart: Poesi, litteratur, talekunst 
Fysisk organ: skjoldbruskkirtel
Chakra: Hals
Menneskeligt princip: Højere manas, kausallegemet
Healingsteknik: Psykologi

Til toppen af siden

 

4. stråle - Harmoni gennem konflikt

Symbol:
Positive egenskaber: Skabende tankevirksomhed, harmoni, ligevægt, skønhed og rytme, opfatte og skildre skønheden i alt, alsidighed
Negative egenskaber: Ustadighed, rastløshed, sanselighed, lyst til at stille sig an, indbildskhed, forkæler sig selv, ubetænksomhed, kynisme, misundelse over for dem der har mere held end dem selv, føler sig bedre end andre mennesker, humørsvingninger
Typisk arbejdsområde: Kunstner, taler der kan tryllebinde publikum, formidler, fortolker
Mål: Livskunstner, at blive et geni indenfor alle kunstarter og livet
Drivkraft: ønsket om at indføre skønheden overalt i verden, at være formidler mellem skønhedens rige og den verden der mangler skønhed
Fremgangsmåde: Søge perfektion og skønhed hvor der er kaos og disharmoni, fremdrage fortrylelse
Egenskaber der skal erhverves: Sindsro, selvbeherskelse, renhed, mental og moralsk ligevægt, realitetssans
Lidelse: Frustration og sorg  over mislykkede forsøg på give fuldstændigt udtryk for sig selv, manglende skønhed, hæslighed
Planet der leder strålen til Jorden: Merkur
Farver: Flødefarvet, Gul, Broncegylden
Ædelsten: Jaspis, Kalcedon, Agat, Serpentin
Kunstart: Opera 
Fysisk organ: Pinealkirtel
Chakra: Rod
Menneskeligt princip: Antakarana, broen mellem det højere og lavere selv
Healingsteknik: Lydhealing (er under udvikling), magnetiske strygninger, massage

Til toppen af siden

 

5. stråle - Konkret viden

Symbol:
Positive egenskaber: Analytisk, deduktiv, metodisk tanke, idealet er erhvervelsen af realitetsbetonet viden og udbredelsen af den (hvis 2. stråle er udviklet hos dem), hurtig i vendingen, vittig, teknisk, nøjagtig, god til at opfatte detaljer
Negative egenskaber: Følelsen af at være noget, følelsesmæssig kulde, destruktiv kritik, mental usmidighed og ensidighed, at se og fremhæve andres fejl, 
Typisk arbejdsområde: Videnskabsmand, matematiker, jurist, detektiv
Mål: sandhed, objektivitet, nøjagtighed i iagttagelse, deduktion og fremstilling,
Drivkraft: At blive mester på det videnskabelige område, trangen til at opdage viden og at nå frem til sandheden
Fremgangsmåde: Fortrinlig og tålmodig brug af tanken, tænker, søger, forsker, sonderer, eksperimenterer, iagttager og foretager beregninger
Egenskaber der skal erhverves: Ærbødighed, medfølelse, selvopofrelse, kærlighed
Lidelse: Når det bevises at de er på vildspor, at blive udsat for latterliggørelse eller ringeagt, usandhed, uvidenhed, unøjagtighed, fordomsfuldhed
Planet der leder strålen til Jorden: Venus
Farver: Gul, Citrongul, (Indigo)
Ædelsten: Topas, Citrin, Steatit (fedtsten)
Kunstart: Maleri
Fysisk organ: Hypofysen
Chakra: Pande
Menneskeligt princip: Lavere manas, mentallegemet
Healingsteknik: Konventionel lægevidenskab, kirurgi og medicin

Til toppen af siden

 

6. stråle - Hengivenhed og idealisme

Symbol:
Positive egenskaber: Opofrende kærlighed, glødende begejstring, brændende iver, målbevidsthed, uselvisk hengivenhed, tilbedelse, inderlig medfølelse, idealisme, loyalitet, ildsjæl
Negative egenskaber: Føleri, sanselighed, fanatisme, besættelse af ide, intolerance, blind heltedyrkelse
Typisk arbejdsområde: Mystiker, religiøs, missionær, reformator, aktiv filantrop 
Mål: Fuldkommen og uselvisk tjeneste under guds vilje. Fuldkommen selvhengivelse, selvopofrelse til døden for et ideal, en leder eller en sag. 
Drivkraft: Uselvisk tjeneste for at mindske verdens lidelser, som føles meget stærkt.
Fremgangsmåde: Yderliggående målrettethed.
Egenskaber der skal erhverves: Renhed, sandhed, ligevægt, sund fornuft, sindsro selvopofrelse
Lidelse: selviskhed, individualisme, splittet loyalitet, forræderi, had
Planet der leder strålen til Jorden: Neptun
Farver: Rosa med sølv, Rød, ildagtig Rosenrød
Ædelsten: Rubin, Turmalin, Granat, Karneol, Karfunkel, Tulit, Rhodonit
Kunstart: Arkitektur
Fysisk organ: Bugspytkirtlen
Chakra: Solar plexus
Menneskeligt princip: Astrallegemet
Healingsteknik: Bøn, helbredelse af følelseslivet, jordhealing

Til toppen af siden

 

7. stråle - Ceremoniel orden og magi

Symbol: andre symboler: svastika
Positive egenskaber: Ridderlighed, ordnet aktivitet, præcision, dygtighed, ynde, værdighed
Negative egenskaber: Pralende optræden, fordringsfuldhed, samvittighedsløshed, kærlighed til magt og embede, bruge mennesker som redskaber, død formalisme, mekanisk udførelse af ceremonier, sort magi, trolddom, åndemaneri
Typisk arbejdsområde: Politiker, sceneinstruktør, ceremonimester, ritualist, magiker, okkultist, præst
Mål: At blive en åndelig magiker og at føre en fuldendt tilværelse
Drivkraft: At opnå herredømme over naturens kræfter og intelligenser og lade dem komme præcist til udtryk i overensstemmelse med en plan
Fremgangsmåde: Sammenfatning af forskellige enheder til en helhed med henblik på et klart udtænkt mål. Gruppearbejde, brug af ornater, farver, symboler og krafttegn og ord.
Egenskaber der skal erhverves: Ydmyghed, mildhed, enhedserkendelse
Lidelse: Ydmygelse, tab af ydre magt, uvenlig kritik, grov optræden
Planet der leder strålen til Jorden: Uranus
Farver: Violet, Purpur, Hvid
Ædelsten: Ametyst, Porphyr, Violan
Kunstart: Billedhugger
Fysisk organ: Kønskirtler
Chakra: hara, sakral
Menneskeligt princip: Fysisk legeme
Healingsteknik: Ceremonielt arbejde evt. brug af lyd, lys og farver, naturmedicin, ortodoks sygdomsbehandling

Til toppen af siden

©Lene Christensen