holismen.dk  
Solsystemet Solen Merkur Venus Jorden Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto


Merkur

Romerne navngav Merkur efter en af deres guder, han var gudernes sendebud og havde vinger på fødderne. Guden Merkur gav navn til planeten Merkur, da den ser ud til at bevæge sig hurtigere end de andre planeter. Merkur er den planet der er nærmest Solen og den har derfor den korteste omløbsbane. Merkur er den anden mindste planet i solsystemet. Merkurs diameter er 40% mindre end Jordens og 40% større end Månens. Den er endda mindre end Jupiters måne Ganymedes og Saturns måne Titan.

Merkurs overflade ligner månens overflade. Merkurs støvdækkede bjerge er blevet eroderet af et konstant bombardement af meteorer. Klipper rejser sig i mange kilometers højde og strækker sig over hundrede kilometer. Kratere gør overfladen prikket. Fra Merkur ser Solen 2 1/2 gange større ud end på Jorden; dog er himmelen altid sort, da Merkur ikke har en atmosfære til at sprede lyset.

Ved maximum vinkelafstand er Merkur kun 28º fra Solen set fra Jorden. På grund af dette, kan den kun ses i dagtimerne eller lige før solopgang eller lige efter solnedgang. Når den observeres ved morgengry og skumring er Merkur så lavt over horisonten, at lyset fra den må passere gennem 10 gange Jordens atmosfære i forhold til, hvis den var lodret over os.

Merkurs rotationstid er målt til 58,646 dage. Merkur er så tæt på Solen, at den er bundet til dens rotation. Merkur roterer en halv gang i løbet af hvert omløb. På grund af den 3:2 resonans er en Merkurdag (fra solopgang til solopgang) 176 jorddage lang. Måske har Merkur i fortiden roteret hurtigere, men er gennem millioner af år blevet bremset af soltidevandet.

Merkur har stik modsat forventningerne et magnetfelt. Det betyder at planeten har en jernkerne, som er i hvert fald delvist smeltet. Magnetfelter dannes ved rotation af den smeltede kerne og kendes som dynamoeffekten. Magnetfeltet er 1% af Jordens magnetfelt. Magnetfeltet er inklineret 7º i forhold til rotationsaksen og danner magnetosfæren rundt om planeten. Kilden til magnetfeltet er ukendt. Måske bliver det produceret af en delvist smeltet jernkerne i planetens indre. En anden kilde til et felt kan være fra en tidligere magnetisering af jernholdige klipper, som blev magnetiske da planeten havde et stærkt magnetisk felt gennem dens yngre år.

Merkurs massefylde på 5,44 g/cm³ indikerer, at planeten består af 60-70% metal (pr. vægt) og 30% silikater.

Merkurs Overflade

Merkurs overflade er overstrøet med kratere og lavastrømme. Kraternes størrelse varierer fra 100 meter til 1.300 km. De er varierende i alder, nogle er unge med skarpe kanter og andre er gamle med afslebne kanter fra senere bombardementer af meteorer. Det største krater er Caloris bassinet.

Dannelsen af Merkur ligner dannelsen af Jorden. Tidligt i Merkurs historie har den sikkert delt sig i en metallisk kerne, og en silikatholdig overflade. Efter en intens periode med et bombardement af meteorer og kometer, flød lava ud over overfladen og dækkede den ældre skal. Bombardementerne aftog og sletterne blev dannet. Så begyndte Merkur at afkøle. Kernen trak sig sammen og hele planeten skrumpede og overfladen fik det foldede, knækkede udseende som den har i dag. Merkur er ikke længere vulkansk aktiv.

Kan der eksistere vand på Merkur?

Sandsynligvis er der ikke vand i nogen form på Merkur. Den har en meget tynd atmosfære og er brændende varm om dagen. Dog har målinger vist, at der måske er isdannelser ved Merkurs nordpol. Dette kan forekomme fordi Merkurs akse næsten er lodret, dvs. at Solen set fra nordpolen altid er lige over horisonten. Man mener at der i skyggefulde kratere kan være ned til -161ºC. Der kunne således godt være fanget vand fra uddunstninger fra planeten eller is bragt til planeten af kometer. De gamle isdepoter vil være dækket af et støvlag, men de kan ses med radar.

Merkur Statistik

Masse (kg) 3,303  x1023
Masse (Jorden = 1) 0,055271 
Radius ved ækvator (km) 2.439,7
Radius ved ækvator (Jorden = 1) 0,38252
Middel vægtfylde (g/cm³) 5,42
Middelafstand fra Solen (km) 57.910.000
En rotation om solen (dage) 87,969
En rotation om sig selv (dage) 58,6462
Middel omdrejningshastighed (km/sek) 47,88
Baneexcentricitet 0,2056
Aksens hældning (grader) 0,00
Banens hældning (grader) 7,004
Ækvatorial tyngdeacceleration (m/sek²) 2,78
Ækvatorial undvigelseshastighed (km/sek) 4,25
Albedo 0,10
Størrelsesklasse (Vo) -1,9
Middel overfladetemperatur (ºC) 179ºC
Maximum overfladetemperatur (ºC) 427ºC
Minimum overfladetemperatur (ºC) -173ºC
Atmosfærens sammensætning:
  • Helium
  • Natrium
  • Ilt
  • Andre
42%
42%
15%
1%
 

Mercur

Til toppen af siden

©Lene Christensen      E-mail