holismen.dk  
Solsystemet Solen Merkur Venus Jorden Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto


Mars

Mars er den fjerde planet fra solen og er almindeligvis omtalt som Den Røde Planet. Klipperne, jorden og himmelen har en rød eller pink glød. Den karakteristiske røde farve blev observeret af stjernekiggere i gennem tiderne. Den fik navnet til ære for den romerske krigsgud, Mars, som tillige var beskytter af vegetationen og kvæget. De gamle Ægyptere kaldte planeten Her Descher som betyder Den Røde.

Før udforskningen af rummet blev Mars antaget for at være den planet, hvor det var mest sandsynligt at der var liv. Astronomer kunne se at lige linier gennemskar overfladen i et krydsmønster. Det medførte at man troede at det var vandingskanaler, som var konstrueret af intelligente væsner. I 1938 førte Orson Welles radiodrama War of the Worlds, skrevet af HG Wells, til panik da mange mennesker troede på, at Jorden blev invaderet af Marsboere.

En anden grund til at videnskabsfolk forventede liv på Mars var, at der tydeligvis var skiftende årstider på planetens overflade. Man spekulerede på, om der var en opblomstring af marsvegetation i de varme måneder og en dvaleperiode for vegetationen i den kolde tid.

I juli 1965 sendte Mariner 4 de første billeder fra Mars overfladen. Det man kunne se, var en overflade med mange kratere og naturligt forekommende kanaler, og ingen tegn på menneskeskabte kanaler eller flydende vand. I 1976 landede Viking 1 og 2 på Mars. De tre biologiske eksperimenter ombord på sonderne opdagede en uventet og  gådefuld kemisk aktivitet i jorden nær landingsstedet. I følge missionens biologer er Mars selvsteriliserende. De tror, at en kombination af solens ultraviolette stråling, der mætter overfladen, den ekstreme tørhed af jorden og den iltende natur af jordkemien, modvirker dannelsen af levende organismer i Mars's jord. Spørgsmålet, om der tidligere har været liv på Mars, står åbent.

Ingen af de medbragte instrumenter fandt tegn på organisk kemi på Mars.

Mars bliver ofte hærget af voldsomme sandstorme, det sker ofte i områder med høje bjerge, som giver høje temperaturforskelle.

Atmosfæren

Atmosfæren på Mars adskiller sig meget fra Jordens atmosfære. Den er sammensat hovedsageligt af kuldioxid med små mængder af andre gasser.

Marsatmosfæren indeholder kun omkring 1/1.000 så meget vand som vores luft. men selv den lille mængde kan kondensere og danne skyer der rider højt i atmosfæren eller hvirvler rundt omkring toppene af de tårnhøje vulkaner. I dalene kan der også forekomme morgen tåge. Om vinteren dækkes jorden af et tyndt lag frost.

Der er tegn på at der i fortiden i en tættere Marsatmosfære var flydende vand på planeten. Fysiske træk på overfladen ligner kystlinier, flodsenge og øer, hvilket kunne tyde på at der en gang har været store floder på planeten.

Temperatur og Tryk

Den gennemsnitlige temperatur på overfladen af Mars er -63ºC med en maksimum temperatur på 20ºC og en minimum temperatur på -140ºC.

Barometer trykket varierer på en halvårlig basis. Kuldioxid, hovedbestanddelen af atmosfæren, fryser til en enorm polkappe, skiftevis ved hver pol. Kuldioxid danner et stort dække af sne, som fordamper igen med forårets komme. Man mener, at den sydlige polkappe består af frossen kuldioxid, mens den nordlige polkappe sandsynligvis består af vand. Da den sydlige kappe var størst, blev middel trykket observeret til af være 6,8 millibar; på andre tider af året var trykket så højt som 9,0 millibar. Til sammenligning er middeltrykket på jorden 1.000 millibar.

Det indre af Mars

Den gængse mening om hvordan Mars er under overfladen foreslår, at den kan være modeleret med en tynd skal, lignende Jordens, en kappe og en kerne. Marses kernestørrelse og masse kan beregnes med nogen usikkerhed. Hvis den består af jern (som Jordens) vil dens radius være 1.300 km, består den af lettere materiale f.eks. jern blandet med svovl er radius sandsynligvis nærmere 2.000 km.

Mars Statistik

Masse (kg) 6,421 x1023
Masse (Jorden = 1) 0,10745
Radius ved ækvator (km) 3.397,2
Radius ved ækvator (Jorden = 1) 0,53264
Middel vægtfylde (g/cm³) 3,94
Middelafstand fra Solen (km) 227.940.000
Middelafstand fra Solen (Jorden = 1) 1,5237
En rotation om sig selv (timer) 24,6229 (1,025957dage)
En rotation om solen (dage) 686,98
Middel omdrejningshastighed (km/sek) 24,13
Bane excentricitet 0,0934
Aksens hældning (grader) 25,19
Banens hældning (grader) 1,850
Ækvatorial tyngdeacceleration (m/sek²) 3,72
Ækvatorial undvigelseshastighed (km/sec) 5,02
Albedo 0,15
Størrelse (Vo) -2,01
Middel overfladetemperatur (ºC) -63
Minimum overfladetemperatur (ºC) -140
Maximum overfladetemperatur (ºC) 20
Atmosfærisk tryk (bar) 0,007
Atmosfærens sammensætning:

Kuldioxid
Kvælstof
Argon
Ilt
Kulmonooxid
Vanddamp
Neon
Krypton
Xenon
Ozon

95,32%
2,7%
1,6%
0,13%
0,07%
0,03%
0,00025%
0,00003%
0,000008%
0,000003%
 
Den røde planet, Mars

Mars Måner

Måne # Radius
(km)
Masse
(kg)
Afstand
(km)
Opdager Dato
Phobos I 13,5x10,8x9,4 1,08e+16 9.380 A. Hall 1877
Deimos II 7,5x6,1x5,5 1,80e+15 23.460 A. Hall 1877

Til toppen af siden

©Lene Christensen      E-mail