Til forsiden Astrologi Krystaller Mennesket Tarotkort Symboler De syv stråler E-mail

 

 

De 12 hellige nætter

I de 12 nætter før og efter jul, fra den 13. december til den 5. januar er der en særlig energitilstrømning til Jorden, svarende til de tolv stjernetegns energi men på et højere svingningsniveau.

Den energi der strømmer til Jorden kan du bruge til at få indsigt i det kommende års udviklingsarbejde. Før du ligger dig til at sove om aftenen, så tænk over det tankefrø der passer til natten. Når du vågner om morgenen, så skriv straks din drøm ned. Drømmen vil vise dig hvilken retning din udvikling vil tage i den astrologiske måned der passer til sætningen.

Rækkefølgen er, at natten 13.-14. december begynder man med tankefrøet for Vandmandens tegn, i de følgende nætter bevæger man sig to gange igennem tegnene og slutter natten mellem den 4.-5. januar med Skyttens tegn. De tolv hellige nætter før jul bruges tankefrø til personlighedens udvikling og i de tolv hellige nætter efter jul bruges der tankefrø til sjælens udvikling.


De tolv hellige nætter før jul

Natten Stjernetegn Tankefrø
13-14 dec. Vandmanden Jeg er livets vand, som udgydes for tørstende mennesker.
14-15 dec. Fiskene Jeg forlader Faderens hus, og idet jeg vender tilbage frelser jeg.
15-16 dec. Vædderen Jeg træder frem, og fra tankens plan hersker jeg.
16-17 dec. Tyren Jeg ser, og når øjet åbnes, er alt lys.
17-18 dec. Tvillingen Jeg erkender mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg.
18-19 dec. Krebsen Jeg bygger et oplyst hus, hvori jeg dvæler.
19-20 dec. Løven Jeg er det, og det er jeg.
20-21 dec. Jomfruen Jeg er moderen og barnet. Jeg er Gud, jeg er materie.
21-22 dec. Vægten Jeg vælger den vej, der går mellem de to store kraftlinier.
22-23 dec. Skorpionen Kriger er jeg, og fra kampen står jeg sejrrig frem.
23-24 dec. Skytten Jeg ser målet. Jeg når dette mål, og derefter ser jeg et andet.
24-25 dec. Stenbukken Hensunken er jeg i overjordisk lys og vender dog dette lys ryggen.


De tolv hellige nætter efter jul

Natten Stjernetegn Tankefrø
24-25 dec. Stenbukken Jeg vier den ånd, som i denne nat er født i mig, til kærlighedens virke.
25-26 dec. Vandmanden I det kommende år skal mit sande hjem være kærlighedens helligdom. Jeg lover at lyde kærlighedens lov.
26-27 dec. Fiskene Jeg modtager min ret til at give kærlighed og husker, at jeg ingen ret fik til at fordre den.
27-28 dec. Vædderen Jeg er optaget i lysets hær og lover ubrydeligt at holde min plads.
28-29 dec. Tyren Jeg påtager mig - af egen fri vilje - ansvaret for helheden.
29-30 dec. Tvillingen Skønt delt er vi ét - jeg lover at værne denne enhed.
30-31 dec. Krebsen Hvad solen er for naturen, er kærlighedens varme for vort indre liv. Jeg lover at værne og nære denne arne.
31-1 dec. Løven Jeg føjer mig af fri vilje og uden klage i at blive bortstødt fra min plads, om jeg skulle vige eller vakle for nogen prøvelser, som rammer mine nærmeste.
1-2 jan. Jomfruen Jeg ved, at kærligheden er et univers, og at jeg kun fatter dens atom. Jeg lover at værne dens rene ægteskab med Jorden.
2-3 jan. Vægten Jeg lover mod synderen at udøve dommens straf: tilgivelsen, og hjælpe til ny pagt med kærligheden (som er Gud).
3-4 jan. Skorpionen Jeg giver af mit hjertes fulde skaberkraft, som jeg fik af kærligheden. Således er mit løfte.
4-5 jan. Skytten Kærligheden er den eneste hersker og skaber, den eneste konge. Kærligheden er min bue og min pil. Mit løfte og min løn.

De opmærksomme vil bemærke at 24-25 december dels er slutdagen for de første tolv og begyndelsesdagen for de efterfølgende tolv hellige nætter. Så der er to tankefrø for denne nat.

Forklaringen kan være at det var julenat (24-25/12) Jesus blev født. Jesus er symbol for sjælens "fødsel" i hvert enkelt menneske, derfor skifter man fokus fra personlighedens tankefrø til sjælens tankefrø denne nat. Energitilstrømningen til Jorden skulle også skifte til et højere vibrationsniveau denne nat, så det passer også godt med skiftet fra personlighed til sjæl i løbet af natten.

At det er stenbukken der både afslutter og begynder de næste nætter skyldes, at stenbukken er et indvielsestegn, altså et tegn hvor man bevæger sig fra et niveau til det næste på sin udviklingsvej. Hvor man bevæger sig fra og til er selvfølgeligt afhængigt af det enkelte menneskes udvikling.
 

©Lene Christensen